Artikler - fra Ledelse i Dag

Ledelse i Dag er et digitalt tidsskrift udgivet af fagorganisationen Lederne

Ledelse i Dag bragte i løbet af foråret 2019 fire artikler, som er baseret på viden, erfaringer og redskaber fra P.S. – Indsats for Psykisk Sundhed i Københavns Kommune.

De redskaber, som omtales i artiklerne, er målrettet ledere, der gerne vil forebygge stress – og samtidig styrke opgaveløsning og trivsel på arbejdspladsen.

Artiklerne baserer sig på de 4 IGLO-niveauer: Individ, Gruppe, Leder og Organisation.

Artiklerne bytter dog lidt rundt på rækkefølgen, så de starter der, hvor behovet for at styrke fokus er størst. I artiklerne tales derfor om OGLI:

OStress skal forebygges organisatorisk (udkom 30. januar 2019)

GStress i ledergruppen (udkom 27. februar 2019) 

LForebyg stress med selvledelse (udkom 27. marts 2019) 

IOpfang og håndtér stress hos den enkelte (udkom 24. april 2019)