Se film om hvordan I bruger redskaberne

Her finder I film om redskaberne 'Hvor trykker skoen hos os?' og 'Medarbejderlandskabet'

Hvor trykker skoen hos os?

Redskabet Hvor trykker skoen hos os? er dialogkort om stress i et organisatorisk perspektiv. Det er udviklet til ledere, MED-udvalg, Trio-grupper og afdelinger/teams

Dialogkortene skal hjælpe til at skærpe blikket på de organisatoriske forhold og sammen undersøge, hvor skoen trykker i organisationen.

Formålet med dialogkortene er at:

  • Få overblik over, hvilke organisatoriske forhold, der giver næring til stress i jeres organisation
  • Igangsætte en nyttig organisatorisk indsats, som forebygger stress i jeres organisation.

Se filmen bag om Hvor trykker skoen hos os?

Video Url

Se vejledning til, hvordan I bruger Hvor trykker skoen hos os?

Video Url

Medarbejderlandskabet - Hvem er i risikozonen?

Redskabet er udviklet til ledere.

Redskabet har til formål at hjælpe dig som leder med at opfange mistrivsel og stress hos dine medarbejdere på et så tidligt tidspunkt, at du kan sætte ind overfor det og ændre en negativ trivselsudvikling med relativt enkle greb. 

Medarbejderlandskabet er et redskab, der hjælper dig med at undersøge:

  • Hvilke medarbejdere du har en god og mindre god fornemmelse for?
  • Hvem der er tæt på/ eller langt væk (fx fysisk eller relationsmæssigt)?
  • Hvem der kommer af sig selv?
  • Hvem du skal opsøge mere?
  • Hvem der kunne komme til at ryge under ’radaren’?

Film om redskabet

Se filmen om baggrunden for, hvorfor og hvordan redskabet kan bruges til at forebygge stress hos den enkelte – og i medarbejdergruppen som helhed. Og vejledningen til, hvordan du bruger redskabet.

Se filmen bag om Medarbejderlandskabet

Video Url

Se vejledning til, hvordan I bruger Medarbejderlandskabet

Video Url