Tilbud om kurser og workshops

Her finder du tilbud om kurser og workshops indenfor P.S.

Kurser og workshops til at forebygge stress på arbejdspladsen

Vis alle

17. april: Hjælp dine medarbejdere godt tilbage efter stress

Målgruppe: Ledere med personaleansvar

På workshoppen får du mulighed for at drøfte og dele erfaringer med lederkolleger, som også dagligt står med lignende udfordringer. 

Og så får du redskaber til at:

 • Få overblik over dine opgaver i fraværsforløbet – Ledelsens 4 hovedopgaver og Fraværshåndtering 1-5-14
 • Lede på en måde, som nedtrapper stress og baner vej for tilbagevenden – Trivselstrappen
 • Gøre sygefraværssamtalen til et springbræt – Samtalediamanten
 • Lave holdbare og realistiske tilbagevendelsesplaner – Prioritering af arbejdsopgaver og Tidsplan
 • Forvalte arbejdspladsens rummelighed og balancere hensynet til den enkelte og kollegagruppen – Særordninger på arbejdspladsen: Rød-gul-grøn

Tilmeld jer i Plan2Learn

7. maj: Workshop i organisatorisk forebyggelse af stress og introduktion til redskabskatalog

Målgruppe: Konsulenter og andre organisatoriske nøgleaktører (Fx HR-partnere, arbejdsmiljøkoordinatorer)

Dette er en workshop for konsulenter og andre organisatoriske nøgleaktører som til dagligt arbejder med arbejdsmiljø og understøttelse af ledere På denne workshop

 •  introduceres I til den grundlæggende tænkning omkring organisatorisk forebyggelse af overbelastning og stress
 •  dykker vi ned i redskabskataloget ”Forebyg stress på arbejdspladsen”, som I også får udleveret
 •  arbejder vi med jeres aktuelle opgaver, og undersøger hvorledes konkrete redskaber og tilgange kan understøtte jer i jeres arbejde.
 •  Får I mulighed for at udveksle erfaringer.

Tilmeld jer her

8. maj: Workshop i organisatorisk forebyggelse af stress og introduktion til redskabskatalog

Målgruppe: Ledere og chefer

Dette er en workshop for ledere og chefer der ønsker at skærpe deres organisatoriske blik på forebyggelse af overbelastning og stress, samt ønsker en håndsrækning i form af et nyttigt og konkret redskabskatalog

Formål og indhold

På denne workshop

 •  introduceres I til den grundlæggende tænkning omkring organisatorisk forebyggelse af overbelastning og stress
 •  dykker vi ned i redskabskataloget ”Forebyg stress på arbejdspladsen”, som I også får udleveret
 •  arbejder vi med jeres aktuelle ledelsesudfordringer, og undersøger hvorledes konkrete redskaber  og tilgange kan hjælpe jer med at   lykkedes med ledelsesopgaven
 •  Får I mulighed for at udveksle erfaringer med andre ledere og chefer.

Tilmeld jer her

2. oktober: Hjælp dine medarbejdere godt tilbage efter stress

Målgruppe: Ledere med personaleansvar 

Formål og indhold: 

Denne 3-timers workshop sætter fokus på, hvordan du kan arbejde med tilbagevendelsesplaner efter stressrelateret fravær. Med øje for både den sygemeldtes og arbejdspladsens behov.

Du vil på kurset: 

 • Få overblik over dine opgaver i fraværsforløbet – Ledelsens 4 hovedopgaver og Fraværshåndtering 1-5-14
 • Lede på en måde, som nedtrapper stress og baner vej for tilbagevenden – Trivselstrappen
 • Gøre sygefraværssamtalen til et springbræt – Samtalediamanten
 • Lave holdbare og realistiske tilbagevendelsesplaner – Prioritering af arbejdsopgaver og Tidsplan
 • Forvalte arbejdspladsens rummelighed og balancere hensynet til den enkelte og kollegagruppen – Særordninger på arbejdspladsen: Rød-gul-grøn

Tilmeld jer her i plan2learn

3. oktober: Organisatorisk forebyggelse af stress for ledere

Målgruppe: Ledere med personaleansvar

Formål og indhold:

På dette kursus sætter vi fokus på, hvordan du som leder kan arbejde forebyggende ift. overbelastning og stress med fokus på både den enkelte medarbejder, din afdeling og dit område.

Du vil på kurset:

 • Få præsenteret opdateret viden omkring organisatorisk tilgang til forebyggelse af overbelastning og stress
 • Få præsenteret konkrete redskaber til, hvordan du kan arbejde forebyggende med den enkelte medarbejder, med din afdeling, og hvordan du og din ledergruppe kan arbejde systematisk med en forebyggende kultur i jeres organisation, bl.a. ifm. organisationsforandringer
 • Reflektere, drøfte og erfaringsudveksle med ligesindede ledere i mindre grupper
 • Få udleveret et nyudviklet redskabskatalog til hvordan du kan arbejde strategisk og organisatorisk forebyggende

Tilmeld jer her