Tal om smerter - tag handling sammen

Et nyt blik på forebyggelsen af smerter, der handler om at skabe dialog og handling på arbejdspladsen

Tal om smerter - tag handling sammen er en række nye værktøjer til arbejdspladser som handler om at synliggøre og handle på smerter – for eksempel gennem dialog. Det er udgivet af Branche Fællesskab Arbejdsmiljø Velfærd og Offentlig administration (BFA) med fagligt indhold af Arbejdsmiljø København. 

Baggrund for materialet

Smerter er en realitet for mange medarbejdere. Omkring hver femte voksne i Danmark lever med kroniske smerter. Smerter har betydning for den enkeltes trivsel og for arbejdspladsen som helhed. Smerter er en af de største årsager til sygefravær og tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

Trods mange års indsatser rettet mod arbejdsredskaber og arbejdsstillinger, er forekomsten af smerter blandt danske medarbejdere ikke reduceret, konkluderer  Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Gennem de seneste 10-15 år, er der sket et paradigmeskift i eksperters syn på smerter. Fra at have været betragtet som en fysisk tilstand, som skulle behandles med aflastning og korrekte arbejdsstillinger, betragtes smerter nu på en måde, hvor både problemer og løsninger skal tilgås med en bio-psyko-social tilgang. Der er nemlig god evidens for, at håndtering af smerteproblematikker med denne tilgang, har en effekt. 

Materiale til ledere m.fl.

Ofte individualiseres smerteproblematikker og omtales som ”den dårlige ryg” eller ”den slidte skulder”. Men forskning fortæller os, at ledelsen og arbejdsmiljøorganisationen skal handle for at forebygge omfanget af smerter på arbejdspladsen. Derfor er målgruppen for materialerne er ledere, arbejdsmiljørepræsentanter, MED-udvalg og arbejdsmiljøorganisationen. Herunder kan du gå direkte til de enkelte materialer på BFA's hjemmeside.

Se webinaret om de nye materialer

Video Url