Webinarer i forbindelse med Trivselsundersøgelsen

Arbejdsmiljø afholder webinarer før og efter Trivselsundersøgelsen - find slides og webinarer her på siden

Før trivselsundersøgelsen

Vis alle

Webinar om Vær parat

For AMKO, AMR, TR og ledere

Kom og få svar på de spørgsmål, I som ledere, AMR, TR og AMKO kan have i forhold til at blive klar til trivselsundersøgelsen. Det handler fx om formål og indhold i undersøgelsen, hvordan I understøtter en høj svarprocent og hvordan I skaber involvering og synlighed om, hvordan I vil følge op på trivselsundersøgelsen.

Se eller gense webinaret herunder.

Se webinaret Vær parat til TU23

Video Url

Efter trivselsundersøgelsen

Vis alle

Fra rapport til handling

For AMKO, AMR, TR og ledere

Arbejdsmiljø København afholder et webinar om, hvordan I som ledere, AMR, TR og AMKO kommer fra rapport til handling og hvordan trivselsundersøgelsen kobles til det løbende, systematiske APV-arbejde.

På mødet får I input til, hvordan I kan skabe en god dialog om resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen. Blandt andet kommer vi ind på, hvordan I får prioriteret i temaerne og finder frem til, hvilke handlinger I kan sætte i værk for at bevare og styrke trivslen hos jer. Endelig vil vi komme ind på, hvordan I kan gå til processen, hvis I har svære/kritiske resultater som for eksempel krænkende adfærd.

Se eller gense webinaret herunder

Håndtér vanskelige resultater

For ledere

Dette webinar henvender sig til ledere, som gerne vil have hjælp og inspiration til at arbejde med vanskelige resultater i Trivselsundersøgelsen 2023. Det kan fx være resultater, hvor ledelsen bliver angivet som udøver af krænkende adfærd, hvor der angives lav tillid til ledelsen eller andre kritiske resultater.

På webinaret gennemgår vi de nødvendige trin i håndteringen af vanskelige resultater og hvordan I kan skabe en god dialog om resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen.

Se eller gense webinaret herunder

Krænkende adfærd, herunder mobning og seksuel chikane mellem ansatte

For AMKO, AMR, TR og ledere

Dette webinar henvender sig til ledere, AMR, TR og AMKO, som gerne vil have hjælp og inspiration til at forebygge og håndtere, at en eller flere ansatte oplever sig krænket på arbejdspladsen af andre kolleger eller leder.

På webinaret gennemgår vi de nødvendige trin i håndteringen af en trivselsrapport, der viser krænkende adfærd fra henholdsvis kolleger eller leder, hvordan I kan arbejde videre med emnet, ligesom I får mulighed for at stille spørgsmål.

Se eller gense webinaret herunder

Krænkende adfærd, vold og trusler fra borgere og eksterne samarbejdspartnere

For AMKO, AMR, TR og ledere

Dette webinar henvender sig til ledere, AMR, TR og AMKO, som gerne vil have hjælp og inspiration til at arbejde med den del af Trivselsundersøgelsen 2023, der viser, at ansatte oplever vold, trusler, chikane eller anden krænkende adfærd fra borgerne, brugere, pårørende, eksterne samarbejdspartnere m.fl.

Bemærk, at Arbejdsmiljø København tilsvarende udbyder et andet webinar med fokus på krænkende adfærd imellem ansatte. På webinaret gennemgår vi, hvordan I sikrer den nødvendige risikovurdering, og om I har den rette grad af forebyggelse og håndtering på arbejdspladsen.

Se eller gense webinaret herunder

Se webinaret Fra rapport til handling

Video Url

Se webinaret Håndtér vanskelige resultater

Video Url

Webinar om krænkende adfærd mellem ansatte

Video Url

Se webinaret Krænkende adfærd, vold og trusler fra borgere og eksterne samarbejdspartnere

Video Url