Tal om smerter - tag handling sammen

Et nyt blik på forebyggelsen af smerter, der handler om at skabe dialog og handling på arbejdspladsen

Tal om smerter - tag handling sammen er en række nye værktøjer til arbejdspladser som handler om at synliggøre og handle på smerter – for eksempel gennem dialog. Det er udgivet af Branche Fællesskab Arbejdsmiljø Velfærd og Offentlig administration (BFA) med fagligt indhold af Arbejdsmiljø København. 

Baggrund for materialet

Smerter er en realitet for mange medarbejdere. Omkring hver femte voksne i Danmark lever med kroniske smerter. Smerter har betydning for den enkeltes trivsel og for arbejdspladsen som helhed. Smerter er en af de største årsager til sygefravær og tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

Trods mange års indsatser rettet mod arbejdsredskaber og arbejdsstillinger, er forekomsten af smerter blandt danske medarbejdere ikke reduceret, konkluderer  Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Gennem de seneste 10-15 år, er der sket et paradigmeskift i eksperters syn på smerter. Fra at have været betragtet som en fysisk tilstand, som skulle behandles med aflastning og korrekte arbejdsstillinger, betragtes smerter nu på en måde, hvor både problemer og løsninger skal tilgås med en bio-psyko-social tilgang. Der er nemlig god evidens for, at håndtering af smerteproblematikker med denne tilgang, har en effekt. 

Materiale til ledere m.fl.

Ofte individualiseres smerteproblematikker og omtales som ”den dårlige ryg” eller ”den slidte skulder”. Men forskning fortæller os at ledelsen og arbejdsmiljøorganisationen skal handle for at forebygge omfanget af smerter på arbejdspladsen. Derfor er målgruppen for materialerne er ledere, arbejdsmiljørepræsentanter, MED-udvalg og arbejdsmiljøorganisationen. Herunder kan du gå direkte til de enkelte materialer på BFA's hjemmeside.

Introduktion til materialerne ved Arbejdsmiljø København

Vis alle

Webinar 23. juni

Få en præsentation af de nye værktøjer ”Tal om smerter – tag handling sammen”. Vi vil kort komme omkring det nye paradigme omkring smerter, hvilken betydning det har for håndtering af smerter på arbejdspladsen, og hvordan de nye materialer kan være et værdifuldt redskab.  

Målgruppen er ledere, arbejdsmiljørepræsentanter, arbejdsmiljøkoordinatorer, HR-partnere og MED-repræsentanter. Webinaret vil blive afholdt over Teams og lægges på Arbejdsmiljø Københavns hjemmeside efterfølgende. 

Det foregår den 23. juni kl. 13–14.   

Klik her for at deltage i mødet  

Gå-hjem-møde 31. august

På Gå-hjem-mødet vil vi præsentere og afprøve udvalgte dele af de nye værktøjer ”Tal om smerter – tag handling sammen”. Udover kort at introducere det nye paradigme omkring smerter, og hvilken betydning det har for håndtering af smerter på arbejdspladsen, vil du gå fra mødet og have fået en smagsprøve på de udvalgte redskaber.  

Målgruppen er ledere, arbejdsmiljørepræsentanter, arbejdsmiljøkoordinatorer, HR-partnere og MED-repræsentanter.  

Det foregår den 31. august kl. 15–17 på Enghavevej 82.    

Tilmeld jer her via Plan2Learn

Supplerende Arbejdsmiljøuddannelse 14. september og 1. november

Vi afholder en supplerende arbejdsmiljøuddannelse for arbejdsmiljørepræsentanter og ledere, der særligt ønsker at kunne arbejde med håndtering af smerter på egen arbejdsplads.  

Uddannelsen består af 2 moduler og en hjemmeopgave: 

  • Modul 1 vil være introduktion til tankegange og redskaber
  • Modul 2 vil være opsamling på hjemmeopgave og drøftelse af videre potentialer.  
  • Hjemmeopgaven vil bestå i at afprøve redskaber på egen arbejdsplads. Man skal afsætte ca. 3 - 6 timer til hjemmeopgaven. 
     

Det foregår den 14. september kl. 9 – 12 og 1. november kl. 9 – 12. (hjemmeopgaven udarbejdes mellem de to moduler).   

Tilmeld jer her via Plan2Learn