Forløb hos en fysioterapeut i Tidlig Indsats

Kortere afklarings- og behandlingsforløb hos en fysioterapeut, hvis du mistrives eller har fravær på grund af fysiske symptomer.

Du kan benytte tilbuddet både, hvis du er medarbejder og, hvis du er leder i Københavns Kommune.

Læs her, hvordan det foregår hos Tidlig Indsats og hvordan du som medarbejder kan blive tilmeldt. Og hvordan du som leder tilmelder din medarbejder.

Læs mere om tilmelding

Vis alle

Er du medarbejder?

Tilmelding til et forløb

Skyldes din mistrivsel fysiske symptomer – fx rygsmerter, ondt i skulderen eller andre fysiske problemstillinger – kan vi tilbyde dig et kortere

afklarings- og behandlingsforløb hos en fysioterapeut. Er du gravid, kan du også få fysioterapeutisk støtte til at håndtere graviditetsproblemstillinger i forbindelse med arbejdet.

Det er din nærmeste leder, der tilmelder dig Tidlig Indsats – selvfølgelig efter aftale med dig.

Når du og din leder aftaler, at du skal tilmeldes et forløb, skal du give din leder et mundtligt samtykke på, at du gerne vil indgå i et forløb samt på, at Tidlig Indsats må kontakte dig telefonisk eller på SMS med påmindelser om aftaler.

Sådan foregår det

Det er din nærmeste leder, der tilmelder dig Tidlig Indsats – selvfølgelig efter aftale med dig.

Tilmelding foregår via linket nederst på siden.

Når din leder har sendt tilmeldingen af sted og Tidlig Indsats har modtaget den, sender vi en oplysningsskrivelse om forløbet i Tidlig Indsats til din e-boks. Desuden kontakter vi dig telefonisk eller på SMS med henblik på at aftale en tid snarest muligt.

Du kan normalt forvente at blive kontaktet inden for 2-10 dage. Vi prioriterer dog særligt hastende henvendelser, så vidt det er muligt.

I forbindelse med opstarten af dit forløb vil din leder også blive kontaktet af den medarbejder i Tidlig Indsats, som vil varetage forløbet. Det sker for at inddrage arbejdspladsen i at finde løsninger på problemstillingen. Alle ansatte i Tidlig Indsats har tavshedspligt og deler ikke dine personlige oplysninger med din leder.

Er du leder?

Tilmelding af medarbejder

Hvis en af dine medarbejdere kan have gavn af et forløb hos Tidlig Indsats, er det dig som leder, der skal tilmelde din medarbejder. Tilmeldingen skal ske efter aftale med medarbejderen, som evt. kan være med, når du udfylder tilmeldingen.

Du skal som leder desuden have et mundtligt samtykke fra din medarbejder på, at medarbejderen gerne vil indgå i et forløb i Tidlig Indsats, samt på at Tidlig Indsats må kontakte medarbejderen telefonisk eller på SMS med påmindelser om aftaler.

Tilmelding foregår via linket nederst på siden.

Sådan foregår det

Når du har sendt tilmeldingen afsted, vil du modtage en bekræftelse på e-mail om, at Tidlig Indsats har modtaget din tilmelding. Modtager du ikke en bekræftelsesmail, er der muligvis sket en fejl, så tilmeldingen ikke er gået igennem – kontakt da vores hotline på 3366 5766 / tast 1.

Når Tidlig Indsats har modtaget tilmeldingen, sender vi en oplysningsskrivelse om forløbet i Tidlig Indsats til medarbejderens e-boks. Derefter kontakter vi medarbejderen telefonisk eller på SMS med henblik på at aftale en tid snarest muligt.

Du kan normalt forvente, at medarbejderen bliver kontaktet inden for 2-10 dage. Vi prioriterer dog særligt hastende henvendelser, så vidt det er muligt.

I forbindelse med opstarten vil du også blive kontaktet af den medarbejder i Tidlig Indsats, som vil varetage forløbet. Det sker for at inddrage arbejdspladsen i at finde løsninger på problemstillingen. Alle ansatte i Tidlig Indsats har tavshedspligt og deler ikke medarbejderens personlige oplysninger.

Som leder inddrager vi dig i forløbet og har kontakt med dig efter behov. Kontakten kan fx handle om forventningsafstemning eller udarbejdelse af en tilbagevendelsesplan.

Temadage om din rolle

Tidlig Indsats tilbyder en temadag for ledere, som ønsker at blive klarere på deres rolle og opgaver i forhold til at håndtere vanskelige fraværsforløb.

Vi tilbyder også en temadag for arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og ledere fra samme arbejdsplads, som ønsker at styrke samarbejdet om den fælles opgave, Trio/MED har med at forebygge og håndtere fravær.

Se aktuelle temadage her

Er du arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentant?

Hotline i Tidlig Indsats

Som arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentant i Københavns Kommune kan du få råd og vejledning om, hvordan du håndterer din rolle. Det kan fx være i forbindelse med et konkret fraværsforløb eller i arbejdspladsens generelle indsats for at forebygge fravær.

Ring til vores hotline på 3366 5766 / tast 1.

Temadag om din rolle

Tidlig Indsats tilbyder en temadag for arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og ledere fra samme arbejdsplads, som ønsker at styrke samarbejdet om den fælles opgave, Trio/MED har med at forebygge og håndtere fravær.

Se aktuelle temadage her

Sådan arbejder vi i Tidlig Indsats

Tidlig Indsats inddrager arbejdspladsen i løsningen af problemstillingen, da det som oftest er i et samarbejde med arbejdspladsen, at løsningen skal findes. Det betyder, at konsulenten har kontakt med både medarbejder og leder i et medarbejderforløb i Tidlig Indsats.

Konsulenten har tavshedspligt i forhold til de ting, der bringes op i samtalerne, og konsulenten aftaler altid med medarbejderen, hvad der kan være behov for at tage op med leder. Der er dog også mulighed for et anonymt forløb.