Kriterier for psykologforløb i Tidlig Indsats

Vi har stor efterspørgsel på psykologforløb i Tidlig Indsats. Her kan du læse, om I opfylder kriterierne for psykologforløb

For at sikre, at Københavns Kommune anvender ressourcerne bedst muligt, er det aftalt mellem forvaltningerne* og Tidlig Indsats, at tilbuddet afgrænses, så det ikke indbefatter: 

  • Dobbeltforløb, hvor leder både tilmelder medarbejderen Falck og Tidlig Indsats
  • Opsagte/afskedigede medarbejdere, hvor der ikke er ønske om ledelseskontakt eller potentiale for at bevare tilknytning til arbejdspladsen i opsigelsesperioden. Medarbejderen kan derfor i stedet være hjulpet hos Falck eller anden form for ekstern psykologhjælp, fx via egen læge eller den faglige organisation
  • Akut krisehjælp, hvor der enten er behov for hjælp samme dag eller i indeværende uge. Her henviser vi til Falck, som har akutberedskab. Falck kan kontaktes hele døgnet på tlf. 70 20 74 10
  • Anonyme henvendelser fra medarbejdere, der omhandler andre forhold end chikane, mobning og/eller konflikt.

Vi vurderer altid, om Tidlig Indsats er det rigtige tilbud for medarbejderen, eller om vedkommende vil være bedre hjulpet andetsteds. I sidstnævnte tilfælde vil psykologen rådgive om relevante muligheder og evt. formidle kontakt til sådanne.

Du kan altid ringe til hotlinen

Kriterierne begrænser ikke ledernes og medarbejdernes adgang til Arbejdsmiljø Københavns hotline på 33 66 57 66 / tast 1. På hverdage fra kl. 9-13 er her fortsat mulighed for at få rådgivning og sparring om blandt andet fravær eller andre former for mistrivsel på arbejdspladsen.

Disse kriterier trådte i kraft pr. 1 november 2019, og er fortsat gældende.

*Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er ikke omfattet af disse kriterier, da deres forløb i Tidlig Indsats hovedsageligt er finansieret af egen bevilling (SYFO).