Gruppeforløb i stresshåndtering for medarbejdere

Undervisnings- og træningsforløb i gruppe

I Tidlig Indsats tilbyder vi gruppeforløb målrettet medarbejdere, der oplever at være pressede eller overbelastede i deres arbejdsliv. 

Grupperne mødes i alt 5 gange á to timer hen over en periode på 10 uger. Vi opstarter grupper løbende. 

Som deltager i gruppen vil din medarbejder:

  • opnå en bedre forståelse for egne reaktioner
  • få viden, værktøjer og inspiration til stresshåndtering
  • drage nytte af de øvrige deltageres viden og erfaringer
  • få redskaber til at gå i dialog med dig som leder

Gruppeforløbet er målrettet medarbejdere, som:

  • er udfordret i form af overbelastning og stress 
  • vil have gavn af at udveksle erfaringer om stress med andre og er indstillet på at bidrage til en åben og tryg stemning i gruppen
  • ikke er fuldtidssygemeldt, dog gerne deltidssygemeldt og på vej tilbage på arbejdet

Forløbet er baseret på, at du og din medarbejder er i løbende dialog undervejs, så I sammen finder ud af, hvad der er de rette løsninger for jer på arbejdspladsen.  

Gruppen ledes af erfarne psykologer med viden om stresshåndtering. Forløbet er udviklet i samarbejde med P.S. - Indsats for Psykisk Sundhed i Københavns Kommune.

Visitation til forløbet

Tilmelding til gruppeforløb gøres via Serviceportalen.

Hvis din forvaltning er lukket for tilmelding en given måned, så kan gruppeforløb stadig være en mulighed, hvis der er ledige pladser. I så fald kan du sende medarbejders navn og telefonnummer pr. mail og vi vil afklare om gruppeforløb er relevant: TidligIndsats@suf.kk.dk 

Ved tilmelding visiteres og tildeles medarbejdere plads på forløbet ud fra en faglig vurdering. 

Ved spørgsmål om mulighederne for at tilmelde en medarbejder kan du ringe til hotlinen i Tidlig Indsats på 33 66 57 66 / tast 1.