Rengøring

Rengøringsarbejde kan være forbundet med forskellige belastninger. Tunge løft og en foroverbøjet arbejdsstilling kan slide på ryggen, give ømme skuldre og andre smerter. Find råd til at gøre rengøringen lettere

Rengøringsarbejde kan være forbundet med forskellige belastninger. Tunge løft og en foroverbøjet arbejdsstilling kan slide på ryggen, give ømme skuldre og andre smerter. Også hænder og arme er udsat for belastning, når medarbejderen bruger kræfter på at vride klude og bære tunge spande med vand. Huden på hænderne er ofte udsat for kemikalier og megen kontakt med vand, hvilket kan udvikle sig til irriteret hud og eksem.

Pas på kroppen og nedsæt belastningerne

Belastningerne forbundet med rengøringsarbejde kan mindskes. Ofte kan det fysiske arbejdsmiljø forbedres ved at bruge andre arbejdsredskaber, fx ved at bruge maskiner til det hårdeste arbejde. Ofte skal også arbejdsmetoderne genovervejes, så nye og bedre rutiner kan blive indarbejdet i hverdagen. Vasker medarbejderne fx gulvet med mopper i stedet for en gulvvaskemaskine, fordi maskinen er besværlig og tager længere tid at bruge? Og er det en vane at bukke forover i arbejdet, selvom det ikke er nødvendigt?

Få gode råd til at gøre rengøringen lettere

Målet er, at medarbejderne bliver bevidste om belastningerne i arbejdet, og at arbejdspladsen får inspiration og anbefalinger til, hvordan I forbedrer arbejdsmiljøet. 

I kan her se et par eksempler på, hvordan Arbejdsmiljø København kan rådgive og hjælpe jeres arbejdsplads med at skabe et godt arbejdsmiljø i rengøringsarbejdet:

Giv rengøringsmetoderne et sundhedstjek
- mindsk belastningen på kroppen med bedre redskaber og metoder

Giv rengøringsmetoderne et sundhedstjek

Vis alle

Mindsk belastningen på kroppen med bedre redskaber og metoder

De hjælpemidler, der er til rådighed på arbejdspladsen, og måden, medarbejderne bruger dem på, har afgørende betydning for, hvor meget rengøringsarbejdet slider på kroppen. Et sundhedstjek af rengøringsmetoderne på arbejdspladsen kan give inspiration til nytænkning samt danne et overblik over, hvad medarbejderne og arbejdspladsen kan gøre for at undgå belastninger i arbejdet.

Arbejdsmiljø København mødes med jer på jeres arbejdsplads, så der tages udgangspunkt i de redskaber, jeres medarbejdere bruger i hverdagen og den konkrete situation på arbejdspladsen. Det bedste udbytte opnås, hvis både ledelse og medarbejdere deltager på mødet. Dels for at få et fælles billede af aktuelle problemer, dels for at kunne prioritere eventuelle forslag til ændringer. Arbejdsmiljø København præsenterer sin viden og erfaringer om rengøringsredskaber og -metoder. Vi gennemgår i fællesskab jeres redskaber og stiller nysgerrige spørgsmål, så vi får analyseret de problemstillinger, I eventuelt har på arbejdspladsen. Vi undersøger:

  • Hvad kan gøres anderledes med de redskaber, I har?
  • Hvilke nye redskaber kunne I have gavn af indenfor de økonomiske rammer, der er til stede?
  • Kan der bruges maskiner til nogen funktioner?
  • Vil nye rutiner og metoder gøre arbejdet lettere?

Hvis I ønsker det, laver vi til slut en handlingsplan for, hvordan arbejdspladsen fremover kan arbejde videre med en forbedring af arbejdsmiljøet. Sundhedstjekket kan indgå som en del af jeres APV.

Typisk vil mødet vare 2 – 3 timer, men tilpasses jeres behov. I nogle tilfælde vil der være behov for et opfølgningsmøde.