Byggeprojekter

Et arbejdsmiljø med trivsel fra idé til færdigt byggeri

At bygge nyt, bygge om eller indrette jer anderledes kan være en udfordring for arbejdspladsen på mange måder. Byggeprojekter kan dog også være en mulighed for nytænkning af arbejdsgange og en mere funktionel indretning..

Det kan derfor være en god idé tidligt i processen at skabe sig et overblik over:

  • Rollelisten – hvem er involveret i byggeprojektet, og hvilken rolle har de
  • Tidsplanen – hvilke faser skal projektet gennemløbe, og hvilke beslutninger skal træffes hvornår.

Få hjælp fra Arbejdsmiljø København, hvis I har behov for rådgivning, sparring eller inspiration til et byggeprojekt

Rådgivningen kan henvende sig til alle involverede – både arbejdspladser, projektledere, byggeudvalg og bygherrer - samt i alle faser af projektet – fra den spæde ide til byggeriet tages i brug – og skræddersyr forløbet til jeres konkrete situation og behov.

Rådgivningen kan fx hjælpe med:

  • At definere jeres behov og ønsker
  • At afklare om I lever op til gældende lovkrav og politikker
  • At skabe overblik over processen – hvem gør hvad hvornår?
  • At igangsætte og facilitere en dialog mellem de involverede

Eksempler på Arbejdsmiljø Københavns rådgivning

Vis alle

Nybyggeri og ombygning

Hjælp til planlægning af et godt arbejdsmiljø med brugerinddragelse

De bedste resultater opnås, når arbejdsmiljøet tænkes ind helt fra starten i et byggeprojekt ved at inddrage medarbejdernes specielle viden og erfaringer. Det er desuden i starten af projektet, at muligheden for at få indflydelse er størst.

Arbejdsmiljø København tilbyder derfor rådgivning allerede helt tidligt i planlægningen af byggeprojekter for at skabe og understøtte en konstruktiv proces. Målet er at sikre trivsel og et godt arbejdsmiljø i det færdige byggeri.

Arbejdsmiljø København kan både have en rolle som ekspert og kan desuden facilitere processen omkring brugerinddragelsen. Et forløb for et større byggeprojekt kan typisk se sådan ud:

  • Et afklarende formøde, hvor rådgivningsbehovet afdækkes og aftaler omkring forløb og handlerum indgås
  • Afholdelse af workshops med forskellige fokusområder som fx arbejdsgangsanalyse og kulturtræk, inspiration til arbejdsmiljøarbejdet, kravformulering, løsningsprincipper vedr. indeklima, akustik, belysning, arbejdsstillinger, indretning mv.
  • Opsamling og prioritering som input til byggeprogrammet

Rådgivningen tilpasses jeres konkrete situation og vil afhænge af byggeprojektets størrelse.

Arbejdsmiljøgranskninger

Få tjek på om jeres byggeprojekt lever op til arbejdsmiljølovens og jeres egne krav og ønsker

Arbejdsmiljø København tilbyder i samarbejde med jer at gennemføre arbejdsmiljøgranskninger af jeres byggeprojekt. Formålet er at lave et kvalitetstjek i forhold til, om projektet opfylder både jeres egne og arbejdsmiljølovens krav til arbejdspladsens indretning, så arbejdet kan udføres uden belastninger. Arbejdsmiljøgranskningen kan ske på forskellige tidspunkter i planlægnings- og projekteringsforløbet – og senere, når byggeriet tages i brug. Jo tidligere granskninger sker, des større værdi har de.

Arbejdsmiljøgranskning A: Krav og ønsker

Her kigger vi tidligt i forløbet sammen med arbejdspladsens leder, arbejdsmiljøorganisation og den involverede projektleder fra forvaltningen på arbejdspladsens krav og ønsker til byggeprogrammet.

Arbejdsmiljøgranskning B: Se på tegninger 1

Her er projektet så langt, at de første skitser foreligger. Det er vores erfaring, at der er mange brugere i institutionerne, der har svært ved at læse tegninger og gennemskue, hvad de indebærer. Så her kigger vi sammen på tegninger og vurderer fordele og evt. ulemper for arbejdsmiljøet i de forslag, som arkitekter og rådgivere har skitseret.

Arbejdsmiljøgranskning C: Se på tegninger 2

Byggeprojektet er nu besluttet og ved at blive projekteret med mere tekniske løsninger. Eksempelvis materialevalg, ventilation og varmeforhold, akustik, belysning og inventar. Vi sammenholder sammen med fx byggeudvalget de tekniske løsninger med byggeprogrammet.

Arbejdsmiljøgranskning D: Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)

Bygherren skal udarbejde en plan for sikkerhed og sundhed (PSS) – og en journal med henblik på arbejdsmiljø ved vedligeholdelsesarbejder – under projekteringen, inden byggearbejdet går i gang. Vi gransker sammen med bygherren PSS for at kvalificere byggeprojektets bygbarhed samt arbejdsmiljø og sikkerhed på byggepladsen og tjekker op på virkeligheden for at sikre overensstemmelse mellem plan og virkelighed.

Arbejdsmiljøgranskning E: Ved ibrugtagningen af den nye arbejdsplads

Nu er I flyttet ind i de nye rammer og er begyndt at få erfaringer med, hvordan de virker i dagligdagen. Arbejdsmiljøgranskningen går her ud på sammen at gennemgå hele arbejdspladsen og samle op på de ting, der skal videregives i forbindelse med fx overtagelsen og 1 års gennemsynet. Det vil også blive en systematisk opsamling på de arbejdsmiljømæssigt velfungerende løsninger, der gerne skulle genbruges i de næste byggeprojekter. Samtidig bidrager granskningen til arbejdspladsens APV i de nye omgivelser.