Indeklima

Lys og luft på arbejdspladsen

Mange forhold i indeklimaet spiller ind i forhold til, hvor behageligt det er at opholde sig og arbejde på jeres arbejdsplads. Frisk luft, en behagelig temperatur og gode lysforhold giver optimale arbejdsforhold.

Er disse forhold ikke i orden, kan det påvirke arbejdsglæden og kvaliteten af jeres arbejde.

Arbejdsmiljø Københavns konsulenter kan gennemgå jeres arbejdsplads med fokus på, hvordan I sikrer et godt indeklima

Hvis I oplever symptomer som træthed, hovedpine, spændinger i nakke og skuldre eller generede slimhinder kan det være tegn på, at I har problemer med indeklimaet. Det kan være svært at vide, hvordan situationen gribes an, og I kan derfor få hjælp fra Arbejdsmiljø København.

Vores konsulenter kan komme ud på arbejdspladsen og gennemgå rummene for at lokalisere, hvorfor generne opstår. Måske har I problemer med belysningen, med luftforholdene, med varme fra solen eller fugt – eller måske med det hele. Vi rådgiver om, hvordan I kan løse jeres indeklimaproblemer, og hvordan I kan forebygge, at flere opstår.

Eksempler på Arbejdsmiljø Københavns rådgivning

Vis alle

Når solen står på

Rådgivning om varmeproblemer

Høje temperaturer på arbejdspladsen er en medvirkende årsag til indeklimagener. Generne er typisk træthed, hovedpine og generede øjne og slimhinder. Det går ud over arbejdsevnen og arbejdsglæden.

Mange steder er solindfald den dominerende årsag til høje temperaturer.

Har I problemer med høje temperaturer kan Arbejdsmiljø København foretage en gennemgang af varmeforholdene på arbejdspladsen og rådgive om tiltag, der kan nedbringe varmebelastningen. En sådan gennemgang fokuserer bl.a. på:

 • Om der er tilstrækkelig solafskærmning i forbindelse med vinduerne
 • Om afskærmningen aktiveres i tide
 • Indstilling af ventilationsanlæg, hvis et sådant findes
 • Udluftningsprocedurer
 • Varmekilder i lokalerne

Solindfald giver ofte anledning til blænding og/eller genskin. Har I problemer med blænding og/eller genskin kan Arbejdsmiljø København rådgive om, hvordan dette forebygges ved hjælp af solafskærmning og placering af arbejdspladser.

Skimmelsvampe i bygningen?

Få hjælp til håndtering af fugtproblemer

Skimmelsvampe i bygningen eller i nogle af lokalerne i bygningen er en følge af et fugtproblem. Hvis problemet er af et vist omfang, kan det give indeklimagener. Generne ligner de gener, som kan forekomme i forbindelse med dårligt indeklima generelt. Dvs. generede slimhinder, hovedpine og træthed. Medarbejdere med tendens til astma og bronchitis kan i forbindelse med skimmelsvampevækst desuden opleve en forværring af deres symptomer.

Arbejdsmiljø København kan komme ud på jeres arbejdsplads og vurdere, hvordan jeres fugt- og skimmelproblem kan tackles. Rådgivningen kan handle om forskellige problemstillinger. Eksempelvis:

 • Der er konstateret en fugtskade. Hvor alvorligt er det? Hvad skal der gøres?
 • Der er konstateret misfarvning på væg eller loft. Drejer det sig om skimmel?
 • Der har været oversvømmelse. Skal vi være bekymrede?
 • Der skal renoveres efter en fugtskade. Hvordan skal det gøres?
 • Der er foretaget en fugtrenovering. Er problemet løst?
 • Der er foretaget en skimmelundersøgelse. Hvorledes tolkes resultaterne?

Arbejdsmiljø København foretager ikke selv skimmelmålinger, men vil i de konkrete tilfælde vurdere, om der er behov for sådanne. I givet fald foretages disse målinger af eksterne konsulenter.

Frisk luft på arbejdspladsen

Hvordan forbedres luftkvaliteten?

Mange medarbejdere oplever, at luften er tør på deres arbejdsplads. De beretter om tørhed og irritation af slimhinderne i øjne, næse og svælg, træthed og hovedpine.
En forbedring af luftkvaliteten vil nedbringe omfanget af disse gener og samtidig forbedre kvaliteten af medarbejdernes arbejdsindsats.

Oplever I disse gener på jeres arbejdsplads, kan Arbejdsmiljø København foretage en gennemgang af indeklimaforholdene og pege på forbedringsmuligheder.
Arbejdsmiljø København vil bl.a. have fokus på:

 • arbejdspladsens udluftningsprocedurer
 • om ventilationsanlægget (hvis et sådant findes) virker og vedligeholdes 
 • om arbejdspladsen er indrettet rengøringsvenligt
 • rengøringsstandarden
 • temperaturforholdene

En sådan gennemgang vil typisk tage fra 2 til 5 timer, alt efter arbejdspladsens størrelse. I forbindelse med gennemgangen vil Arbejdsmiljø København interviewe en række medarbejdere for at få indtryk af genernes omfang og karakter.

Gode lysforhold på arbejdspladsen

Rådgivning om belysningsproblemer

God belysning er med til at skabe gode arbejdsforhold og dermed kvalitet i arbejdet. God belysning modvirker trætte øjne, spændinger i nakke og skuldre og hovedpine og er med til at sikre, at I er veloplagte i løbet af dagen – også når arbejdsdagen er slut.

Belysningen er afgørende for stemningen i et lokale, og kan medvirke til at skabe en afslappet og indbydende atmosfære. Belysningen kan på den måde virke konfliktforebyggende, hvilket er særlig vigtigt på steder med borgerkontakt.

God belysning kan desuden være med til at dæmpe støjniveauet i fx daginstitutioner.

Arbejdsmiljø København kommer gerne ud på jeres arbejdsplads og rådgiver om løsninger på belysningsproblemer. Det kan fx dreje sig om problemstillinger som:

 • Medarbejderne har øjengener. Kan det skyldes belysningen?
 • Medarbejderne oplever blænding fra belysningen. Hvorledes kan generne forebygges?
 • Der er for lidt lys i lokalet/på arbejdsområdet. Hvorledes sikres tilstrækkeligt lys?
 • Arbejdspladsen skal udskifte arbejdslamperne. Hvilke lamper skal vælges?
 • Der skal indrettes nye lokaler. Hvilken belysning skal vælges?
 • Daginstitutionen har et højt støjniveau. Hvorledes kan belysningen afhjælpe problemet?