Indretning

Indretningen på arbejdspladsen har betydning for, om I kan udføre jeres arbejde tilfredsstillende, om der er gode muligheder for samarbejde og trivsel, og om I belaster jeres krop.

Det er vigtigt, at indretningen passer til arbejdsopgaven lige meget, hvilken type arbejdsplads der er tale om – det gælder både i hjemmehjælpen, i daginstitutionen, på lageret, på kontoret osv.

Enhver indretning er kendetegnet ved, at den kun er rigtig god i en periode. Så sker der ændringer i de forudsætninger, som var gældende, da rummene blev indrettet. Det kan handle om nye borgergrupper, nye eller ændrede arbejdsopgaver og arbejdsgange, ny teknologi, flytning til andre lokaler og meget andet.

Hav derfor fokus på, hvordan I indretter jer – i hverdagen og når I står overfor forandringer.

Arbejdsmiljø København tilbyder rådgivning til arbejdspladser, der ønsker friske øjne på deres indretning

Hvis indretningen ”driller”, eller I blot savner inspiration, kan det være en god ide at få øjne udefra til at se på forholdene. Rådgivningen handler om at vurdere sammenhængen mellem kerneopgaven, arbejdsmiljøet, indeklimaforhold og funktionaliteten af de rum, der udgør rammen om opgaven.

Arbejdsmiljø Københavns konsulenter kan hjælpe jer med at skabe sammenhæng imellem indretning, jeres arbejdsopgaver, arbejdsflow og indeklima. Konsulenterne har arbejdsmiljøbrillerne på og kender lovgivningen på området.

Når der sker ændringer af arbejdsopgaver eller teknologi, glemmer man alt for ofte at tilpasse de fysiske rammer. Det kan derfor være en god ide at genoverveje den måde jeres arbejdsplads er indrettet på, fx: 

 • Passer indretningen til de arbejdsopgaver, I har? 
 • Er der et fornuftigt ”arbejdsflow” igennem arbejdspladsen 
 • Passer arbejdspladsens indretning til jeres teknologi og eventuelle hjælpemidler

Eksempler på Arbejdsmiljø Københavns rådgivning

Vis alle

Få besøg af Indretningspatruljen

Trives I i jeres lokaler? Er der god sammenhæng mellem indretningen og de opgaver, der skal foregå i rummene? Er der sammenhæng mellem indretningen og den måde, I gerne vil fremstå i forhold til brugerne? Har I brug for hjælp til nemt og billigt at skabe en bedre indretning?

Indretningspatruljen kan:

 • Give tips til, hvad der kendetegner god indretning, og hvordan indretningen kan forbedre trivslen.
 • Støtte udviklingen af jeres egne konkrete ideer til indretningen.
 • Hjælpe jer med at få gennemført de ideer, som I nemt kan gøre noget ved (oprydning, flytte rundt på eksisterende inventar mv.).
 • Hjælpe med at vurdere tilbud og materiale fra Københavns Kommunes indkøbspolitik, så I sikrer, at inventaret passer til jeres behov. 
 • Igangsætte en dialog omkring, hvilken sammenhæng, der er – eller I ønsker, der fremover skal være – imellem indretning, arbejdsopgaver og arbejdsmiljø.

Fredelig indretning - sikkerhed i mødet med borgeren

Arbejdspladsens indretning har ikke blot betydning for ergonomiske og samarbejdsmæssige forhold – den har også i høj grad betydning for, om kontakt med borgere udvikler sig til konflikter.

Målet er at indrette på en måde, som tilgodeser både borgerne og de ansatte. Borgerne skal føle sig godt betjent og taget imod. Samtidig skal arbejdspladsen være sikkerhedsmæssigt forsvarligt indrettet, så de ansatte føler sig trygge i hverdagen, og hvis samarbejdet med borgeren bliver særligt udfordrende.

Det bedste resultat opnås, når opgaven løses i et samarbejde med ledelse og de medarbejdere, der skal arbejde i rummet. Et forløb om ’Fredelig indretning’ tilpasses arbejdspladsen, men kan eksempelvis omfatte:

 • En risikovurdering ud fra konkrete hændelser og den aktuelle indretning
 • Fælles overvejelser om, hvad der kunne nedbringe voldsrisikoen
 • En plan for ændringer evt. på kort og lang sigt med kobling til beredskabsplan
 • Hjælp til processen og evaluering
 • Et forløb med henblik på ’Fredelig indretning’ vil typisk indeholde:
 • Et formøde, hvor vores konsulenter kommer på besøg og sammen med jer kigger på jeres konkrete forhold 
 • Et medarbejdermøde, hvor der igangsættes en dialog om tanker, ideer og løsninger samt 
 • Et opfølgningsmøde, hvor resultaterne vurderes.

Arbejdet med indretningen kan naturligt indgå som en del af arbejdspladsens APV-arbejde med at forbedre det psykiske og fysiske arbejdsmiljø.

Inspirationshæfte til fredelig indretning på arbejdspladsen