Støj

Få ro til arbejdet med et godt lydmiljø

Støj er uønsket lyd, der irriterer, forstyrrer eller skader os. Hvis I oplever støjgener på arbejdspladsen, er der mange gode grunde til at gøre noget ved det. Støj stresser kroppen og kan give anledning til spændinger, hovedpine og træthed. Det kan gå ud over medarbejdernes sundhed og i sidste ende arbejdets kvalitet. Et vedvarende højt støjniveau kan give høreproblemer i form af hørenedsættelse, tinnitus og støjoverfølsomhed.

Det er derfor vigtigt at sikre et så godt lydmiljø som muligt.

Arbejdsmiljø København rådgiver om alle typer støjproblemer

Har I støjproblemer, kan Arbejdsmiljø København gennemgå jeres arbejdsplads for at lokalisere, hvor og hvorfor støjgenerne opstår. Rådgivningen tilpasses jeres arbejdsplads og den konkrete situation – den kan eksempelvis dreje sig om et højt støjniveau i en fritidsordning, dårlig akustik i et kontor med mange medarbejdere eller dårlige lydforhold på en arbejdsplads med borgerkontakt.

Arbejdsmiljø København har derudover et særligt tilbud til hhv. skoler og daginstitutioner i form af et besøg af en støjpatrulje.

Eksempler på Arbejdsmiljø Københavns rådgivning

Vis alle

Skab et godt lydmiljø

Få hjælp til at kortlægge problemerne og udarbejde en handleplan

Har I støjproblemer på jeres arbejdsplads – eksempelvis et højt støjniveau, svært ved at høre hvad hinanden siger eller vedvarende generende baggrundsstøj – er det en god idé at arbejde med at forbedre lydmiljøet.

Udgangspunktet for en indsats til forbedring af lydmiljøet er en kortlægning af lydforholdene. Hvad er det der støjer, hvornår og hvor?

Arbejdsmiljø København vil typisk tage en indledende snak med arbejdsmiljøgruppen og herefter foretage observationer på arbejdspladsen. I forbindelse med disse observationer vil Arbejdsmiljø København interviewe nogle medarbejdere undervejs.

Med udgangspunkt i kortlægningen kan Arbejdsmiljø København komme med bud på, hvorledes lydmiljøet kan forbedres. Der kan typisk sættes ind på en række områder. Det kan være ved at:

 • forbedre akustikken
 • mindske lydudbredelsen ved hjælp af skærmvægge, reoler mm.
 • ændre på indretningen - fx ved at adskille støjende og ikke støjende aktiviteter
 • ændre på organiseringen af arbejdet
 • ændre på kulturen på arbejdspladsen

Gode resultater kræver ofte en større eller mindre involvering af medarbejdergruppen, da medarbejdernes adfærd spiller ind i forhold til støjgenerne.

Styr på støjen i daginstitutionen

Få besøg af støjpatruljen

Et højt støjniveau i jeres daginstitution kan være stressende og medføre, at I er trætte, når arbejdsdagen er forbi. Støjen går desuden ud over børnene og jeres pædagogiske arbejde.

Arbejdsmiljø Københavns støjpatrulje kommer ud på daginstitutionen og holder møde med enten hele personalet eller en mindre gruppe fx arbejdsmiljøgruppen. Vi tager helt konkret fat i de udfordringer, problemer og muligheder, der er på jeres institution.

Mødet med støjpatruljen indeholder bl.a.: 

 • overblik over spørgeskemabesvarelser og observationer
 • analyse af de kortlagte støjproblemer
 • udarbejdelse af forslag til løsninger og handleplan

Styr på støjen på skolen

Få besøg af støjpatruljen

Et højt støjniveau på jeres skole kan være stressende og medføre, at I er trætte, når arbejdsdagen er forbi. Støjen går også ud over eleverne og deres indlæring.

Støjpatruljen kommer ud på skolen og holder møde med arbejdsmiljøgruppen og evt. andre relevante repræsentanter. Vi tager helt konkret fat i de udfordringer, problemer og muligheder, der er på jeres skole.

Mødet med støjpatruljen indeholder bl.a.:

 • Information om lyd og støj
 • gennemgang af spørgeskemaopsamlingen
 • analyse af de væsentligste støjproblemer + eventuel rundering
 • opsamling af forslag til løsninger og handlingsplan