Forandringer

Kom godt igennem en forandringsproces på arbejdspladsen

Omstruktureringer, sammenlægninger, nedskæringer, nye opgaver, nye ansatte, nye fysiske rammer. Forandringer i arbejdslivet kan have mange forskellige former, men én ting er helt sikkert – de er kommet for at blive.

Uanset om forandringerne er store eller små, kan vi opleve dem enten som fremskridt og muligheder, måske som løsningen på eksisterende problemer, eller som en trussel mod noget, vi gerne vil fastholde. Jo mere det, der ændres, betyder for os personligt, des større følelser er der på spil.

Forandringer vil altid påvirke vores arbejdsliv i en eller anden grad. Derfor er det vigtigt, at der arbejdes bevidst og systematisk med det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø – både før, under og efter en forandringsproces.

Rådgivning fra Arbejdsmiljø København

Arbejdsmiljø København har stor erfaring med at hjælpe ledelse og medarbejdere skabe retning og mål for forandring, ligesom vi kan støtte jer i at håndtere de strategiske, organisatoriske og følelsesmæssige udfordringer, som forandringer kan føre med sig. 

Vi kan f.eks. hjælpe med:

 • at skabe retning og mål for forandringen
 • at imødekomme eventuel modstand mod forandringen
 • at navigere i den kompleksitet, en forandringsproces udgør
 • at sikre fremdrift, implementering og forankring

Rådgivningen skræddersys altid til den enkelte arbejdsplads, så den passer til den situation og de behov, der eksisterer det enkelte sted og hos de involverede personer.

Eksempler på Arbejdsmiljø Københavns rådgivning

Vis alle

Proceskonsultation - støtte til at planlægge og gennemføre en forandringsproces

Når arbejdspladsen er på vej ind i eller står midt i en forandringsproces men ikke ved præcis, hvilken slags hjælp der er brug for i forløbet, kan man få støtte fra Arbejdsmiljø København i form af proceskonsultation. Det betyder, at Arbejdsmiljø København sammen med en arbejdsgruppe (fx ledelsen eller trioen) tilrettelægger en målstyret proces, hvor man ikke kender alle faserne på forhånd.

Processen kan fx bestå af:

 • Behovsundersøgelser
 • Erfaringsudveksling
 • Samtaler og interviews – individuelt eller gruppevis
 • Oplæg
 • ’Hjemmeopgaver’ til ledelse og /eller medarbejdere
 • Fællesmøder
 • Drømmerejser, lege og andet

Proceskonsultation adskiller sig fra sparring på den måde, at Arbejdsmiljø Københavns konsulent også er med i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af de forskellige interventioner. Hermed får arbejdspladsen en ressourceperson, der følger og hjælper undervejs i forandringsprocessen eller dele af den.

Omfanget af proceskonsultationen varierer alt efter den givne problemstilling. Typisk vil man på forhånd fastlægge en timeramme og en tidshorisont, indenfor hvilken opgaven skal løses.

Proceskonsultationen vil normalt foregå på arbejdspladsen, men dele af den (fx samtaler) kan med fordel finde sted hos Arbejdsmiljø København.

Sparring til ledergruppe og/eller Trio

Om at igangsætte, understøtte og implementere forandringer

Hvad enten en forandring er ønsket og igangsættes af arbejdspladsen selv, eller den kommer udefra, vil ledelsen være det absolutte omdrejningspunkt i forhold til at sikre en proaktiv og god proces – ofte i samspil med trio- eller arbejdsmiljøgruppen.

Forandringer er meget forskellige og opleves ligeså forskelligt af ledelse og medarbejdere. Der er sjældent ét ’universal’-greb, der resulterer i en vellykket forandring. Arbejdsmiljø Københavns sparring til ledergruppen og/ eller trioen vil derfor altid tage udgangspunkt i jeres aktuelle behov og muligheder.

Nogle af de spørgsmål, I kan få sparring omkring, er fx:

 • Hvordan kan vi gribe processen an? Hvordan kan vi gribe forskellige aktiviteter an? 
 • Hvad skal vi sikre os undervejs? Hvad bør vi have fokus på? Hvad skal vi tage højde for?
 • Hvem skal involveres undervejs? Hvem skal informeres, om hvad – hvornår?
 • Hvorfor tager forandring tid - og skaber begejstring og modstand på samme tid?
 • Hvornår er det bedst at igangsætte forskellige tiltag og aktiviteter?
 • Hvilken rolle og opgave har vi som ledelse /trio – og hvordan kan vi varetage den?

Omfanget af sparringen vil afhænge af jeres situation og kan forgå på jeres arbejdsplads og/eller hos Arbejdsmiljø København.

”Stop op” temadag

En mulighed for at drøfte, hvor I er på vej hen, hvorfor og hvordan I oplever processen

En temadag kan være et vigtigt ’stop-op’ i en forandringsproces. På temadagen får arbejdspladsen - eller dele af den - mulighed for fx at drøfte, hvad der er på vej, hvad man står midt i, og hvordan det opleves af de forskellige parter. Temadagen kan derudover bruges til at træffe vigtige fælles beslutninger om mål og retning, eller til at konkretisere fremtidige aktiviteter, samarbejdsformer mv.

Arbejdsmiljø København kan hjælpe med at tilrettelægge og facilitere en temadag på jeres arbejdsplads. Den kan have utallige overskrifter, eksempelvis: 

 • Visioner og mål for det nye – og vejen dertil
 • Glæder og bekymringer i forandringen
 • Farvel til det gamle – og goddag til det nye
 • Hvem er vi, og hvad vil vi gerne
 • Trivsel i en forandringstid
 • Nye roller, nye opgaver, nye samarbejdsflader

Temadagen vil normalt være en vekslen mellem oplæg, gruppearbejde og plenumdrøftelser krydret med fysisk aktivitet eller andet, der understøtter processen.

Det er væsentligt for udbyttet og forankringen, at ledelse og/eller medarbejdere deltager aktivt i tilrettelæggelse og gennemførelse af dagen.

En hel temadag vil være 6-7 timer, mens en halv dag er 3-4 timer. Arbejdsmiljø København har også mulighed for at deltage på aftenmøder eller i weekenden.

Temadagen vil som regel foregå i arbejdspladsens egne lokaler, men Arbejdsmiljø København har også i begrænset omfang mulighed for at stille lokaler til rådighed.

Inspirationsoplæg - input til jeres forandringsproces

Arbejdsmiljø København tilbyder inspirationsoplæg i forbindelse med forandrings- og omstruktureringsprocesser. Oplæg holdes typisk i forbindelse med en temadag, et personalemøde, et ledermøde eller et gå-hjem-møde, hvor relevante personer er samlet.

Et inspirationsoplæg kan fx handle om:

 • Reaktioner på forandringer
 • Sammenlægninger – hvad skal vi være opmærksomme på?
 • Forandringsledelse og forandringskommunikation
 • Social kapital når arbejdspladsen og opgaverne ændrer sig
 • Kompleksitet i organisationer
 • Værdier og arbejdspladskultur
 • Trivsel og arbejdsglæde i forandringsprocesser

Udbyttet for arbejdspladsen kan være ny viden og input, der hjælper til at skabe forståelse og motivere til handling mv. Et oplæg kan give arbejdspladsen en fælles reference, et fælles sprog og et fælles udgangspunkt for at arbejde videre med forandringsprocessen. Eller det kan sætte jeres egne oplevelser og erfaringer i perspektiv.