Stress og arbejdspres

Moderne arbejdspladser er ofte præget af en stor grad af uforudsigelighed, af mange forandringer og af komplekse opgaver. Dette stiller store krav til både arbejdspladsen og den enkelte ansatte.

Stress kan bl.a. opstå, hvis man ikke oplever at have ressourcer, i form af tid eller kompetencer, til at imødekomme de krav, der stilles.

Som medarbejder kan du måske opleve perioder, hvor du føler dig stresset, deprimeret eller udbrændt. Det kan der være mange grunde til, men også mange muligheder for at tackle, hvis du får den rette hjælp.

Stress i organisationen kan være et symptom på, at der er problemer med det psykiske arbejdsmiljø. Selvom stress rammer den enkelte, skal årsagerne ofte løses i fællesskab. Hvis stressen står på i længere tid, kan resultatet være udbrændthed og i værste fald sygdom. Af samme grund er det vigtigt at arbejde forebyggende og at handle hurtigt, hvis en medarbejder, en kollega eller du selv viser tegn på stress eller overbelastning.

Rådgivning fra Arbejdsmiljø København

Årsagen til - og hermed løsningen på stress skal ofte ikke kun findes hos den enkelte medarbejder. Der er brug for, at ledere og kolleger arbejder sammen om løsningen. Af samme grund er vores rådgivning typisk rettet mod flere niveauer: hele arbejdspladsen, arbejdsgrupper, ledelsen og den enkelte medarbejder. Derudover tilbyder vi individuel støtte til at håndtere stress.

Arbejdsmiljø København kan fx hjælpe jer med:

 • At håndtere en aktuel stressproblematik
 • At blive klogere på stress og arbejdspres
 • At afklare, hvilke roller og hvilket ansvar de forskellige aktører i organisationen har
 • At lægge strategier for, hvordan I vil arbejde med at forebygge og håndtere stress – både organisatorisk, ledelsesmæssigt og kollegialt

Indholdet og omfanget af konsulentbistanden skræddersys altid til den enkelte arbejdsplads, så den passer til den situation og de behov, der eksisterer hos jer.

Eksempler på Arbejdsmiljø Københavns rådgivning

Vis alle

Individuel støtte til at håndtere stress

Ledersparring

Bliv klogere på din rolle, dit ansvar og dine muligheder som leder.

Læs mere om ledersparring i Tidlig Indsats i Arbejdsmiljø København
 

Proceskonsultation

Hvis I oplever stress eller et stort arbejdspres på arbejdspladsen, men ikke ved præcis hvilken slags hjælp, I har brug for, kan I få støtte fra Arbejdsmiljø København i form af proceskonsultation. Det indebærer, at Arbejdsmiljø København sammen med en arbejdsgruppe (fx ledelsen eller trioen) tilrettelægger en målstyret proces, hvor man ikke kender alle faserne på forhånd.

Når man skal håndtere stress, er der særligt fem områder, man kan arbejde med på det organisatoriske niveau, nemlig opmærksomhed, handlekraft, forudsigelighed, kultur og koordinering. I proceskonsultationen har vi mulighed for at gå i dybden med ét eller flere af disse områder.

Processen kan fx bestå af:

 • Møder med ledelse, tillidsrepræsentanter og/eller arbejdsmiljørepræsentanter, hvor stressen indkredses, og hvor undtagelser i form af arbejdsglæde og produktivitet undersøges. 
 • ’Hjemmeopgaver’ til ledelse og /eller medarbejdere.
 • Fællesmøder, hvor de ansatte sammen får mulighed for at reflektere over, hvornår stressen sniger sig ind og på denne baggrund komme med ideer til håndteringen.

Indholdet og varigheden af processen afhænger af den situation, I befinder jer i. Typisk vil man på forhånd fastlægge en timeramme og en tidshorisont, indenfor hvilken opgaven skal løses – fx 3 halve dage.

Proceskonsultationen vil normalt foregå på jeres arbejdsplads, men dele af den (fx samtaler) kan med fordel finde sted hos Arbejdsmiljø København.

Workshop om stresshåndtering

Vil I gerne vide mere om stress og samtidig have mulighed for at drøfte, hvordan stresssituationen ser ud hos jer? Arbejdsmiljø København kan tilrettelægge en workshop, som tager udgangspunkt i netop jeres arbejdsplads og de udfordringer med stress, I står, eller kan komme til at stå, overfor.

Workshoppen vil typisk bestå af: 

 • Et oplæg om stress: Hvad er stress, hvornår og hvorfor opstår stresstilstanden, og hvordan kan man som arbejdsplads håndtere og arbejde forebyggende med stress?
 • En drøftelse af, hvordan I aktuelt selv håndterer stress på arbejdspladsen, og hvordan I kan arbejde forebyggende for at undgå, at stressen opstår
 • Redskaber til at indkredse og håndtere konkrete arbejdssituationer, hvor stressen får fat
 • En afklaring af roller og ansvar: Hvornår og hvordan griber man ind som kollega, som leder eller som arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentant, hvis man registrerer, at en medarbejder viser tegn på stress?

Indholdet i og varigheden af workshoppen tilpasses til jeres arbejdsplads og til den situation, I står i. Typisk vil workshoppen have en halv eller en hel dags varighed og foregå ude på jeres arbejdsplads.

Workshoppen kan holdes for hele medarbejdergruppen, for arbejdsgrupper eller særskilt for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanterne på jeres arbejdsplads.

Inspirationsoplæg

Få viden og værktøjer til at forebygge stress

Det er svært at sige, præcis hvornår og hvorfor stress opstår. Typisk kan et stort arbejdspres, mange forandringer eller en uklarhed over roller og ansvar være anledning til stress. Af samme grund kan det være en god idé at arbejde forebyggende med stress, hvis jeres arbejdsplads står overfor forandringer eller går en travl tid i møde.

Arbejdsmiljø København kan give jer viden om stress og inspirere jer til, hvordan I kan arbejde forebyggende. Gennem et inspirationsoplæg kan vi fortælle jer lidt om:

 • Hvad er stress?
 • Hvad er forskellen på stress og travlhed?
 • Hvad kan man gøre i forhold til stress? Hvis man er tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant? Kollega? Leder? Eller hvis man selv bliver ramt?

Indholdet i og varigheden af oplægget tilpasses til jeres arbejdsplads og til netop den situation, I står i. Typisk vil oplægget dog vare 1½-2 timer og foregå ude på jeres arbejdsplads.

Inspirationsoplægget kan holdes for hele medarbejdergruppen, for arbejdsgrupper eller særskilt for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanterne på jeres arbejdsplads.

Læs også om Indsats for Psykisk Sundhed i Københavns Kommune