Det fleksible arbejde: ”Vi har en anden helhedstænkning nu”

For kontorchef Tine Schack-Nielsen har det fleksible arbejde været en positiv læring. Men vi skal stadig værne om kontorfællesskabet
Fotograf
Fotograf Asbjørn Reinhold Ravn

Det ”rigtige” arbejde – hvad er det? Det er jo ikke kun at ’hakke af’ på sin To do-liste. Det er også at sparre og vidensdele hen over computerskærmen. At blive ”forstyrret” af sin kollega – det kan også være vigtigt, mener kontorchef, Tine Schack-Nielsen. 

På kontoret for HR og Digital læring i Kultur- og Fritidsforvaltningen har pilotprojektet Fleksibelt Arbejde været en stor gevinst for mange af de ansatte: 

- Medarbejderne er glade for den fleksibilitet, hjemmearbejdet giver. Nogen har en glæde ved at arbejde hjemme halve dage også – det kommer an på, hvor man bor, og hvordan ens private situation ellers er, fortæller Kontorchef, Tine Schack-Nielsen.

Selv har hun som kontorchef også glæde af at arbejde helt eller delvist hjemmefra, særligt når hun sidder med fortrolige opgaver eller følsomme personalesager: 

- Der er en klar fordel i at kunne tale uforstyrret i en telefon, uden først at skulle finde et lokale at tale i. Eller at have mulighed for at brede sine fortrolige papirer ud over hele skrivebordet. Det gør det lidt nemmere. Så det hænder, jeg tager en formiddag derhjemme, og eftermiddagen på kontoret. Og når jeg nu bor i 15 minutters cykelafstand, er det en oplagt mulighed for mig. 

Et fælles ansvar

Men. For der er naturligvis et men. Kontorchefen er meget bevidst om, at der kan være noget af fællesskabet, der går tabt, hvis man sjældent sidder sammen på kontoret:

- Der kan være en stor værdi i at sidde fysisk sammen med sin kolleger. Vi skal tænke på tværs af faggrupper og være gode til at vidensdele – det kan være svært at forstå, hvis man kun sidder hjemme, siger hun og uddyber:

- Socialt og kollegialt har vi et fælles ansvar for at få skabt nogle gode rammer. Det er hverdagen, der er mest af. Så udgangspunktet er fremmøde på kontoret. Vi skal jo lære hinanden at kende, spise frokost sammen osv. 

At de sociale relationer betyder meget for trivslen, er hun ikke i tvivl om. Det er nemmere at give sine kolleger input, når man kender hinanden godt: 

- Alle vores opgaver er skabt i fællesskab – vi har ingen opgaver, vi sidder med helt alene. Vi går ud med vores budskaber samlet. Så det er vigtigt, vi fungerer godt sammen.

Det er ikke enten-eller

Man kan dog godt både fordybe sig derhjemme og på kontoret, mener Tine Schack-Nielsen. Det er ikke enten-eller. 

- Vi skal blive bedre til at skabe nogle ”blokke” i løbet af arbejdsdagen, hvor man kan få ro til fordybelse. Fx at slukke for mailen – det kan fungere godt for nogen, fortæller hun. 

På kontoret er de stadig ved at finde den rette balance ift. den aktivitetsbaserede indretning, som andre arbejdspladser har haft gode erfaringer med: 

- Vi har forsøgt os med at opdele kontoret i zoner – så afhængig af, om man har behov for fordybelse eller ikke, kan man rykke rundt i løbet af arbejdsdagen. Og selvom det tager tid at sætte sin arbejdsstation op, og finde en stol, der passer i højden osv., er det en god mulighed. 

- Det er vi dog langt fra i mål med – vi ser det som en løbende proces at opsøge nye muligheder i takt med, at teknologien udvikler sig. Så det vil vi løbende justere og kigge på. 

Kommet for at blive

Under Coronatiden har mange arbejdspladser benyttet sig af Teams-møder. Her trækker kontoret ligesom mange andre på den erfaring, de gjorde sig under Corona: 

- Hvis værdien er størst ved fysisk fremmøde – så møder vi op. Andre møder kan vi fint tage over skærmen. Det er opgaven, der styrer det. Men det er en ledelsesmæssig opgave at få nogle flere ord på: Hvornår skaber det værdi at være til stede? 

Hvad er den ideelle arbejdsuge for jer her på kontoret?

- Det er vigtigere at sige, hvornår man SKAL være til stede på kontoret, fremfor ”den dag må du gerne arbejde hjemme”, mener jeg. Vores udgangspunkt er, at vi er på kontoret de fleste af ugens dage – og så arbejde hjemmefra 1-2 dage. 

- Jeg vil gerne give mine medarbejdere den fleksibilitet, når de har brug for at arbejde hjemmefra af private grunde, siger hun. 

At den fleksible arbejdsplads er kommet for at blive, er kontorchefen ikke i tvivl om:

- Det ville være et værdimæssigt tilbageskridt for os, hvis vi ikke havde fokus på det. Jeg ser det som et mulighedsrum – fremfor en udfordring. 

-  Vi har fået en helt anden helhedstænkning nu, end vi havde under Corona, slutter hun.