Dialogkort til at tage snakken om krænkende adfærd på arbejdspladsen

Hvad ville du gøre, sige og tænke hvis en leder, kollega eller borger kommer med lumre vittigheder eller kommentarer om sex, når I fx holder møder sammen? Nye kort skal skubbe dialogen i gang om, hvordan krænkende adfærd håndteres på arbejdspladsen
Billede
Dialogkort til at tage snakken om krænkende adfærd på arbejdspladsen

Uønsket seksuel opmærksomhed, seksuel chikane og sexisme kan være svært at tale om - men det er vigtigt at få oplevelserne frem i lyset. Kun sådan kan vi arbejde systematisk med at forebygge, at krænkende adfærd forekommer, at vi er forberedt til at stå i situationerne, og at vi følger godt op med hinanden, når det sker.  

Dialogkort i 3 forskellige kategorier 

Arbejdsmiljø København har udviklet 87 dialogkort til at understøtte samtaler om krænkende og grænseoverskridende adfærd i form af seksuel chikane og sexisme på arbejdspladser i Københavns Kommune.  

Dialogkortene indeholder beskrivelser af situationer, der kan forekomme på arbejdspladsen og er inddelt i kategorierne: 

  • mellem ansatte 
  • fra borgere og eksterne samarbejdspartnere 
  • til ledere 

Med kategorierne har I mulighed for at målrette dialogen mod de situationer, der kan være særligt relevante hos jer. Situationerne er både fiktive og inspirerede af virkelige hændelser i og uden for Københavns Kommune. Dialogkortene er videreudviklet på baggrund af Arbejdstilsynets dialogkort om seksuel chikane.

Brug dialogkortene på et teammøde 

Dialogkortene kan fx bruges i forbindelse med et afdelings- eller teammøde og som led i jeres arbejde med at udvikle lokale retningslinjer om håndtering og forebyggelse af krænkende adfærd. Hvor lang tid I skal bruge på dialogkortene afhænger af, hvad I ønsker at få ud af dialogen. 

Print eller hent dialogkortene

Ønsker I et fysisk eksemplar af dialogkortene, så kontakt arbejdsmiljøkonsulent Patricia Pihl (WI2B@kk.dk) for at høre nærmere.