Over grænsen? Tag dialogen om kulturen på jeres arbejdsplads

Ved at fremme åben dialog, kan I være med til at skabe en åben, tryg og tillidsfuld arbejdspladskultur. Arbejdsmiljø København har udviklet 87 dialogkort med beskrivelser af situationer, der kan forekomme på arbejdspladsen
Billede
Over grænsen?

Over grænsen?

Dialogkort er en god metode til at sætte gang i en åben dialog på arbejdspladsen om uønsket seksuel opmærksomhed, chikane og sexisme. Dialogen kan give jer en forståelse af, hvor grænserne går og gør det nemmere at tale om -og forebygge krænkende adfærd.  

Dialogkortene indeholder beskrivelser af situationer, som både er fiktive og inspirerede af virkelige hændelser i og uden for Københavns Kommune. Dialogkortene er videreudviklet på baggrund af Arbejdstilsynets dialogkort om seksuel chikane

3 kategorier at tale ud fra

Dialogkortene er inddelt i kategorierne:

  • Mellem ansatte
  • Fra borgere og eksterne samarbejdspartnere 
  • Til ledere 

Ikke alle dialogkort er relevante på alle arbejdspladser eller til alle formål. Tag de kort eller kategorier ud, som ikke er relevante hos jer, før I går i gang. 

Langs kortenes kanter står de 4 spørgsmål, der skal sætte gang i dialogen om de forskellige situationer: 

  • Hvad vil du tænke? 
  • Hvad vil du gøre? 
  • Hvad vil du sige? 
  • Hvad kan vi gøre på arbejdspladsen?

Brug dialogkortene på et møde

Brug fx dialogkortene i forbindelse med personalemøder, ledergruppemøder, møder i arbejdsmiljøgruppen, Trio og MED eller som led i jeres arbejde med at udvikle lokale retningslinjer om håndtering og forebyggelse af krænkende adfærd. Tidsrammen skal understøtte det, I gerne vil have ud af spillet og antallet af deltagere. Hvis I bruger ca. 1 time på spillet, kan I regne med, at deltagerne får nogle gode drøftelser om emnet.