Er du ”sikker med kemi”?

Arbejder du med kemiske stoffer i din hverdag? Arbejdsmiljø København har netop udgivet pjecen ”Sikker med kemi”, der giver en introduktion til kemisk risikovurdering.

Pjecen er en del af Københavns Kommunes store indsats om styrket fokus på arbejdsulykker. Brug af kemiske stoffer kan give anledning til skader på helbredet (både akutte og kroniske). Det er derfor vigtigt at sikre, at I bruger de mindst farlige produkter, og at de håndteres forsvarligt. 

I pjecen kan du blandt andet finde vores gode råd, når du arbejder med kemiske stoffer på arbejdspladsen: 

Gode råd 

  • Indfør systematik i kemiarbejdet, fx ved årlig gennemgang af produkter samt diskussion om anvendelse / substitution, nye produkter, problemer med eksisterende produkter, sikkerhedsforanstaltninger samt instruktion og tilsyn  
  • Ryd op og bortskaf produkter, der ikke længere er brug for. Hav så få produkter som muligt  
  • Udarbejd retningslinjer for indkøb af kemikalier fx sådan, at køb af nye produkter skal godkendes af arbejdsmiljøorganisationen  
  • Den kemiske risikovurdering foretages bedst i samarbejde og dialog mellem personer med kemisk viden og personer med erfaring i den konkrete brug  
  • Følg Arbejdstilsynets STOP-princip om at forebygge udsættelse for farlige stoffer og materialer  
  • Mindsk så vidt muligt kontakten med farlige kemikalier og vælg kemikalier med mindst mulig eksponering for medarbejdere. Produkter i fast eller flydende form foretrækkes –pulver og spray bør så vidt muligt undgås  
  • Husk instruktion og oplæring af alle ansatte før arbejdsopgaven påbegyndes. Og før tilsyn med, at gentagelse af instruktion og oplæring gennemføres jævnligt.