Kemiske stoffer

Brug af kemiske stoffer kan give anledning til skader på helbredet (både akutte og kroniske). Det er derfor vigtigt at sikre, at I bruger de mindst farlige produkter, og at de håndteres forsvarligt

På arbejdspladserne i Københavns Kommune udføres ofte arbejdsprocesser, hvor der indgår kemiske stoffer; smøring af maskiner, rengøringsopgaver, reparationsarbejde, forsøg i kemi- og fysikundervisningen, osv.

Indtil 1. juni 2019 har det været et lovkrav, at der skal være arbejdspladsbrugsanvisning (APB) på farlige kemiske stoffer. Efter 1. juni 2019 er det krav ophævet, og den nye lovgivning har fokus på kemisk risikovurdering (kemisk APV), og at arbejdspladsen sikrer, at alle medarbejdere, der kan blive udsat for kemikalierne, har fået tilstrækkelig oplæring og instruktion.

Krav om substitution er uændret. Det vil sige, at I altid skal overveje, om arbejdsprocessen kan ændres, så de kemiske stoffer helt kan undværes, minimeres eller udskiftes med mindre farlige kemiske stoffer.

Kemiske stoffer på arbejdspladsen

Når der udføres processer eller arbejdsopgaver hvor der indgår kemiske stoffer, er arbejdsmiljøorganisationen ansvarlig for at:

 • Have en opdateret liste over de faremærkede kemiske stoffer, I anvender
 • Have sikkerhedsdatablade (SDS) tilgængelige på alle faremærkede kemiske stoffer
 • Risikovurdere arbejdsprocesserne som en del af jeres APV. Eventuelle risici skal indføres i APV-handlingsplanen.
 • Sørge for, at medarbejderne instrueres og er tilstrækkeligt oplært.

Herunder kan I finde to værktøjer (Chemical Manager og kemisk APV), I kan anvende som hjælp til risikovurderingen.

Arbejdsmiljø København har også udarbejdet en introduktion til kemisk risikovurdering, som er en praktisk inspiration til arbejdet med kemisk risikovurdering i Københavns kommune. Find den herunder.

Vær også opmærksom på de gældende faremærker

Bemærk, at det kun er faremærker, som er sort/hvide med rød kant, der er gyldige. Det er ikke lovligt at bruge kemikalier med orange/sorte faremærker. Alle kemikalier med de gamle faremærker skal enten ommærkes eller bortskaffes. Se eksempler på de gældende faremærker her:

Rådgivning fra Arbejdsmiljø København

Arbejdsmiljø København rådgiver om, hvordan I sikrer, at der er styr på de kemikalier, I bruger, og hvordan I bruger dem.  

Rådgivningen kan være i form af møder med arbejdsmiljøudvalg eller arbejdsmiljøgrupper. Det kan også være i form af besøg på arbejdspladsen, hvor vi i fællesskab gennemgår kemikalierne og laver kemisk risikovurdering af produkter og processer. Hvis I har behov for at få bedre styr på jeres kemikalier, som fx rengøringsmidler, kan Arbejdsmiljø København rådgive om, hvordan det bedst gribes an.

Formålet er at sikre, at I bruger de mindst skadelige produkter, når I udfører jeres kerneopgaver – og at kemikalierne håndteres korrekt.

Rådgivningens omfang kan tilpasses jeres behov og kan både indebære en konkret gennemgang af de kemiske stoffer på arbejdspladsen eller møder med arbejdsmiljøudvalg og -grupper.

Eksempel på Arbejdsmiljø Københavns rådgivning

Vis alle

Få styr på kemikalierne

Arbejdsmiljø København rådgiver om, hvordan I kan håndtere de mindst farlige produkter så sikkert som muligt

Rådgivningen kan omhandle:

 • Oprydning i de produkter, der findes på arbejdspladsen
 • Vurdering af, om faremærkede produkter kan substitueres med mindre farlige produkter
 • Udarbejdelse af en procedure for indkøb: hvem køber ind, hvilke produkter må købes, og hvordan bliver de sikkerhedsvurderet?
 • Udarbejdelse af den kemiske APV i samarbejde med arbejdsmiljøgruppen
 • Instruktion af medarbejderne i håndteringen af produkter

Arbejdsmiljø Københavns konsulenter kender lovgivningen og anbefalingerne på området og tilbyder rådgivning med fokus på at sikre det bedste kemiske arbejdsmiljø med fokus på opfyldelse af kerneydelsen.

Rådgivningen skræddersys jeres konkrete behov og situation. Hvis I har behov for at få vurderet jeres kemikalier, kan Arbejdsmiljø København komme ud på arbejdspladsen og gennemgå produkterne på hylderne. Arbejdsmiljø København kan også holde et møde med arbejdsmiljøgruppen eller -udvalget med henblik på at skabe systematik i arbejdet med kemikalierne.

Lav selv en kemisk risikovurdering (kemisk APV)

En kemisk risikovurdering (kemisk APV) er en liste over jeres faremærkede kemiske stoffer. Følg nedenstående beskrivelse og anvend den i den nødvendige oplæring og instruktion.

Kemisk risikovurdering (kemisk APV)

Hvis det er nødvendigt at lave forebyggende foranstaltninger, når man arbejder med kemiske stoffer, skal der laves en skriftlig, kemisk risikovurdering. Den skal omhandle enhver risiko for sikkerhed og sundhed. Den udarbejdes af arbejdsmiljøorganisationen og følger samme systematik som den traditionelle APV. Hvis det fx vurderes, at der ved arbejdet kan ske sundhedsskadelig påvirkning, som ikke kan undgås, og problemet ikke umiddelbart kan løses, så skal problemet overføres til handlingsplanen for APV.

Risikovurderingen skal indeholde følgende elementer:

 • Jeres kemiske stoffers farlige egenskaber
 • Grad, type og varighed af udsættelsen
 • Omstændighederne ved arbejdet, herunder mængde
 • Virkningen af forebyggende foranstaltninger
 • Evt. erfaring fra arbejdsmedicinske undersøgelser
 • Arbejdstilsynets grænseværdier

Chemical Manager - værktøj til at holde styr på jeres kemiske stoffer

Chemical Manager (læsebrugerlicens)

Københavns Kommune abonnerer på kemikaliestyringssystemet Chemical Manager (tidligere Chemicontrol).  Linket nedenfor giver adgang som læsebruger til Chemical Manager.  I kan her finde opdaterede sikkerhedsdatablade samt mulighed for at udvælge og udskrive lister og plancher over jeres farlige kemiske stoffer, hvis de er registreret inde i systemet.  

Læsebrugerlicensen giver mulighed for at udvælge og downloade eksisterende produkter. Det er ikke muligt selv at tilføje produkter, udarbejde risikovurderinger eller tilpasse og gemme egne lister inde i systemet. Ønskes nye produkter tilføjet eller kemisk risikovurdering udarbejdet, kan Arbejdsmiljø København gøre dette, f.eks. via timebanken.