Helbred og sundhed

Det er vigtigt at have et fysisk og psykisk sundt helbred for at have et godt arbejdsliv

Vi hjælper med at forebygge nedslidning og reducere smerter, at håndtere akutte og kroniske helbredsproblemer forårsaget af arbejde med fx kemikalier. Vi tilbyder skræddersyet rådgivning og sparring til at skabe en god sikkerhedskultur, så Københavns Kommunes arbejdspladser er rustet til at forebygge og håndtere arbejdsskader og ulykker.

Foruden at gøre arbejdspladsen til et sikkert sted at være, kan vi også hjælpe til at sikre den enkelte medarbejders sundhed og robusthed ved at integrere sundhedsfremme som fx træning, gode pauser og mindfulness. På den måde har alle de bedste forudsætninger for et godt arbejdsliv.