Helbredsrisici

Forebyg at arbejdet går ud over kroppen

Bestemte brancheområder og specifikke former for arbejdsopgaver kan give en forøget risiko for at udvikle arbejdsrelaterede helbredsproblemer. Inden for visse former for arbejde kan der være bestemmelser om helbredskrav og helbredstjek. Det kan eksempelvis være, hvis man:

 • Har natarbejde
 • Er udsat for særlig risiko for smitte
 • Arbejder med spildevand
 • Er udsat for høreskadende støj
 • Svejser i rustfri stål
 • Arbejder med epoxy og isocyanater

Indenfor sådanne arbejdsområder er der et særligt behov for opmærksomhed på forebyggelse og tjek af medarbejdernes helbredstilstand.

Rådgivning fra Arbejdsmiljø København

Vi kan hjælpe med at besvare spørgsmål om helbredsmæssige risici eller påvirkninger ved forskellige former for arbejde. Vi kan også konkret hjælpe med at undersøge den helbredsmæssige belastning og med at finde løsningsforslag.

Derudover kan vi støtte jer i at organisere det forebyggende arbejdsmiljøarbejde, så I undgår eller reducerer risikofaktorer i arbejdet.

Vi foretager desuden forskellige former for helbredsundersøgelser i relation til arbejdet og tilbyder oplæg og temamøder om helbredsrelaterede emner.

Eksempler på Arbejdsmiljø Københavns rådgivning

Vis alle

Helbredsundersøgelser

Arbejdsmiljø København tilbyder forebyggende og afklarende helbredssamtaler og -undersøgelser til både enkeltpersoner og grupper.

Man kan herudover komme til samtale eller undersøgelse, hvis allerede eksisterende problemer kræver råd og vejledning i forhold til arbejdet.

Helbredsundersøgelser af enkelte personer

Hos Arbejdsmiljø København kan personer komme til samtale og undersøgelse hos en sundhedsfaglig person (læge, sygeplejerske, fysioterapeut eller psykolog), hvis der er mistanke om arbejdsrelaterede helbredsproblemer. Man kan også komme til samtale/undersøgelse, hvis allerede eksisterende problemer kræver råd og vejledning i forhold til arbejdet. Arbejdsmiljø København har tavshedspligt i alle personsager.

Helbredsundersøgelser af grupper

Arbejdsmiljø København tilbyder undersøgelse af særlige risikogrupper, fx, natarbejdere .

Hver enkelt medarbejder får en direkte tilbagemelding om egne helbredsforhold, og arbejdspladsen kan efter aftale få en tilbagemelding med forslag til, hvad der kan gøres for at fremme sundhed og trivsel på arbejdspladsen.

Helbredsundersøgelser ved natarbejde

Har du natarbejde i mere end 300 timer årligt, skal du ifølge Arbejdstidsloven tilbydes en helbredsundersøgelse.

Læs mere om tilmelding til undersøgelse ved natarbejde

Vaccinationer

Arbejder du i en branche, hvor Arbejdstilsynet stiller krav om bestemte vaccinationer?

Vurdering af behov for vaccinationer

En vaccination mod en smitsom sygdom nedsætter risikoen for, at den vaccinerede får sygdommen.

Arbejdstilsynet kan stille krav om vaccinationer af bestemte erhvervsgrupper. Det har Arbejdstilsynet eksempelvis gjort vedr. personer, der kommer i kontakt med spildevand via deres arbejde. Disse personer skal være dækkede af vaccinationer mod leverbetændelse A, stivkrampe (tetanus) og polio (børnelammelse). Der kan også være særlige behov for vaccination, hvis man arbejder med misbrugere eller udviklingshæmmede.

Arbejdsmiljø København kan hjælpe med at vurdere vaccinationsstatus samt vurdere behovet for nødvendige ekstra vaccinationer.

10 råd til god hygiejne på arbejdspladsen

God hygiejne og fornuftig adfærd er den bedste metode til at forebygge smitte. Det gælder for at beskytte dig selv og for at beskytte andre.

Smitsomme sygdomme er sygdomme, der kan overføres mellem mennesker eller mellem dyr og mennesker.

Folkesundhedsmæssigt har smitsomme sygdomme altid været et stort problem. Og det er de stadig - selv om opdagelsen af antibiotika og vaccinationer har haft positive betydninger.

I princippet er det nemt at forebygge overførslen af smitsomme sygdomme: man skal blot afbryde sygdommens smitteveje. Og det kræver adfærdsændringer og nye vaner.

Men jo mere vi tænker os om og følger hygiejneanbefalingerne, jo mere vil smitteoverførsel blive nedsat. Her finder I 10 gode råd til god hygiejne på arbejdspladsen.

10 råd til god hygiejne på arbejdspladsen

 1. Vask hænder hyppigt og grundigt. Brug evt. håndsprit. OBS. Brug alene spritbaserede hånddesinfektionsmidler (allerhelst ethanolbaseret).
 2. Vask hænder før ”rene opgaver”, fx før du spiser. Vask hænder efter ”urene opgaver” fx efter toiletbesøg. Brug evt. håndsprit.
 3. Undgå at berøre dit ansigt med urene hænder.
 4. Udvis hensigtsmæssig adfærd på steder, hvor der færdes mange mennesker og ved besøg hos ældre, svækkede eller syge.
 5. Dæk mund og næse, når du hoster. Host ikke direkte i hånden. Brug et engangslommetørklæde eller evt. albuebøjningen.
 6. Vær opmærksom på rengøring. Rengør overflader og udstyr – desinficer evt. med sprit. Vær særlig opmærksom på ’kontaktpunkter’ dvs. genstande og steder, som berøres af flere mennesker.
 7. Overhold god hygiejne ved håndtering af fødevarer og ved madlavning.
 8. Undgå kontakt med personer eller dyr, der smitter. Eller benyt værnemidler.
 9. Følg de officielle anbefalinger - også i forbindelse med rejseaktivitet og ophold i udlandet.
 10. Bliv hjemme fra arbejde og steder med mange mennesker, hvis du kan smitte.