Kom og hør om nyt blik på forebyggelsen af smerter

"Tal om smerter - tag handling sammen" er en række nye værktøjer til arbejdspladserne, som handler om at synliggøre og handle på smerter for eksempel gennem dialog.

Materialet er udgivet af BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø (BFA) for Velfærd og Offentlig administration, mens Arbejdsmiljø København har bidraget til det faglige indhold.  

Vi vil gerne præsentere materialet, og derfor udbyder vi: 

  • Et webinar til den korte introduktion  
  • Et gå-hjem-møde, hvor vi kommer lidt mere i dybden  
  • En supplerende arbejdsmiljøuddannelse, som udbydes af Arbejdsmiljø København.  

Webinar   

Her får du en præsentation af de nye værktøjer ”Tal om smerter – tag handling sammen”. Vi vil kort komme rundt om det nye paradigme omkring smerter, hvilken betydning det har for håndtering af smerter på arbejdspladsen, og hvordan de nye materialer kan være et værdifuldt redskab.   

Målgruppen er ledere, arbejdsmiljørepræsentanter, arbejdsmiljøkoordinatorer, HR-partnere og MED-repræsentanter. Webinaret vil blive afholdt over Teams og lægges på Arbejdsmiljø Københavns hjemmeside efterfølgende. 

Det foregår den 23. juni kl. 13 – 14.    

Klik her for at deltage i mødet   

Webinaret optages og vil efterfølgende være tilgængeligt på Arbejdsmiljø Københavns hjemmeside. 

Gå-hjem-møde   

På Gå-hjem-mødet vil vi præsentere og afprøve udvalgte dele af de nye værktøjer ”Tal om smerter – tag handling sammen”. Udover kort at introducere det nye paradigme omkring smerter, og hvilken betydning det har for håndtering af smerter på arbejdspladsen, vil du gå fra mødet og have fået en smagsprøve på de udvalgte redskaber.   

Målgruppen er ledere, arbejdsmiljørepræsentanter, arbejdsmiljøkoordinatorer, HR-partnere og MED-repræsentanter.  

Det foregår den 31. august kl. 15 – 17 på Enghavevej 82.     

Tilmeld dig her via Plan2Learn  

Supplerende arbejdsmiljøuddannelse   

Vi afholder en supplerende arbejdsmiljøuddannelse for arbejdsmiljørepræsentanter og ledere, der særligt ønsker at kunne arbejde med håndtering af smerter på egen arbejdsplads.   

Uddannelsen består af 2 moduler og en hjemmeopgave:  

  • Modul 1 vil være introduktion til tankegange og redskaber 
  • Modul 2 vil være opsamling på hjemmeopgave og drøftelse af videre potentialer.   
  • Hjemmeopgaven vil bestå i at afprøve redskaber på egen arbejdsplads. Man skal afsætte ca. 3 - 6 timer til hjemmeopgaven.  

Det foregår den 14. september kl. 9 – 12 og 1. november kl. 9 – 12. (hjemmeopgaven udarbejdes mellem de to moduler).    

Tilmeld dig her via Plan2Learn  

Tal om smerter – tag handling sammen