Relanceret kampagne skal forebygge arbejdsulykker

Unge og nyansatte er nogle af de medarbejdere, der er mest udsat for arbejdsulykker. Ny kampagne skal sikre et godt og sundt arbejdsmiljø.
Billede
SIKKER som ny

Det er fortsat udfordringer på arbejdsulykkesfronten. 

I 2018 lancerede kommunen en flerårig indsats for at reducere antallet af arbejdsulykker. Trods mange indsatser og flere gode resultater er situationen i dag, at ulykkestallet er på niveau med – eller højere – end da indsatsen startede.

Dette gælder selv, når tallene opgøres uden de mange Covid-19 sager. 

Der er derfor stort behov for, at der fortsat arbejdes målrettet med ulykkesforebyggelsen i kommunen

Og her er de unge og nyansatte en helt afgørende gruppe. 

Hvorfor unge og nyansatte?

- Som ung eller nyansat medarbejder er man særligt sårbar. Tal viser, at alene i de første seks måneder på jobbet er sandsynligheden for at blive udsat for en ulykke lige så stor som i resten af arbejdslivet. Derfor er den gode modtagelse, den rette oplæring og introduktion til arbejdet utrolig vigtig, fortæller chefkonsulent Nils Fallentin fra Arbejdsmiljø København.

Han fortæller, at den øgede risiko for ulykker blandt unge og nyansatte gælder for alle de mest forekommende ulykkestyper, dvs. både faldulykker, muskel/skeletoverbelastning og voldsulykker.

Ny kampagne i efteråret

For at vende udviklingen, relancerer Arbejdsmiljø København den tidligere kampagne, ”SIKKER som ny”, og i det kommende efterår vil vi sætte ekstra fokus på de unge og nyansatte. 

- Særlig på arbejdspladser, der oplever episoder med vold eller trusler, eller hvor der er tale om fysisk belastende arbejde - fx personforflytninger eller tungt løftearbejde - er der grund til at være ekstra opmærksom på de unge og nyansatte, fortæller Nils Fallentin. 

- Samtidig er det vigtig at huske, at den øgede risiko ikke kun gælder unge, nyuddannede som starter på deres første job. Alle som er ny på job, eller som får en ny opgave – uanset alder - skal hjælpes godt i gang.

Nils Fallentin fortæller, at et godt sikkerhedsklima og en god sikkerhedskultur ikke kun vil nedsætte de unge og nyansattes risiko for ulykker, men også være et afgørende element i bestræbelserne på at sikre den nødvendige rekruttering til kommunens arbejdspladser. 

- Arbejdsmiljø, sikkerhed og tryghed er i dag et væsentligt parameter, når der vælges job og karriere, siger han. 

- Man skal føle sig Sikker som ny – deraf navnet på kampagnen.

Læs mere om SIKKER-indsatsen

Få et overblik over indsatsen mod arbejdsulykker.

Her finder du også pjecer samt e-læring om, hvordan du indberetter en arbejdsskade i SafetyNet.