SIKKER som ny - digital tjekliste

Her finder du en digital tjekliste til nye medarbejdere og nye arbejdsopgaver

Arbejdsulykker blandt unge og nyansatte udgør op mod halvdelen af samtlige ulykker i Københavns Kommune.  

Det er vigtigt at orientere nye medarbejdere om de særlige risikofaktorer, der er på jeres arbejdsplads eller i nye arbejdsopgaver - og hvordan I bedst håndterer dem.

Med den nye digitale tjekliste 'SIKKER som ny', får du et redskab til at sikre, at alle relevante emner bliver behandlet, og dermed bliver der allerede fra start sat fokus på at forebygge ulykker.