Tag ikke konflikterne med hjem

Du kan gøre en stor forskel og tage det værste tryk, når din kollega har oplevet en udfordrende kontakt med en borger
Billede
Tag ikke konflikterne med hjem
Fotograf
Arbejdsmiljø København
Hvis medarbejderne har det godt, så får brugerne også en bedre oplevelse.
Mathilde Eline Saxtorph
Beskæftigelseskoordinator og arbejdsmiljørepræsentant

I Københavns Kommune vil vi gerne undgå, at medarbejdere tager svære oplevelser fra arbejdet med hjem. Det kan være chikane, trusler, ubehagelig tale eller vold. Man skal ikke stå alene om at håndtere de efterreaktioner, som man kan opleve. Det gør en stor forskel, at ledere og kolleger følger op og yder kollegial støtte.

For at ruste medarbejdere og ledere til at tage disse samtaler, har vi hos Arbejdsmiljø København udgivet undervisningsmaterialer, video og postkort, som forklarer, hvordan man rent praktisk kan gribe det an.

Samtaler mellem kolleger hjælper

At støtte hinanden kollegialt er en stor hjælp, når der har været konflikter i kontakten med borgere. Det er der slet ikke tvivl om. Men det kræver, at man prioriterer samtalerne og husker at bruge værktøjerne.

”Det er en holdsport at forebygge, at medarbejdere rammes af psykiske belastninger på arbejdspladsen. Man må aktivt støtte hinanden, så situationer med krænkende adfærd, konflikter og lignende ikke slider, ” forklarer Anna Birk, organisationspsykolog hos Arbejdsmiljø København og tilføjer:

”Arbejdspladsen bør have en systematik og klare retningslinjer for, hvordan man giver kollegial støtte. Udfordrende situationer har selvfølgelig forskellig karakter, og det er graden af belastning, som afgør hvordan man bedst støtter en kollega.”

En af de måder, man kan støtte en medarbejder på, er defusing 1:1, som er en kort styret samtale på 10 minutter. At defuse betyder at ”tage det værste tryk” gennem en samtale med en kollega. Sådan at oplevelser med eksempelvis en frustreret borger bliver talt igennem, og der bliver lavet aftaler om, hvad der skal ske efter defusing-samtalen.

Sådan kommer I i gang på din arbejdsplads

Har du syv minutter på et personalemøde? En kort video viser hvordan I kan bruge defusing. Og med lidt mere tid, kan du bruge den vejledning, der følger med, for at få defusing ind på lystavlen for jer.  

Mathilde Eline Saxtorph er beskæftigelseskoordinator og arbejdsmiljørepræsentant på aktivitets- og samværstilbuddet ”Kompasset”. Mathilde fik kendskab til vejledningen ved et morgenmøde i Arbejdsmiljø København og fortæller: ”Der er lavet en køreplan til et internt undervisningsforløb, hvor der blandt andet indgår en video, som jeg tænker at vise. Den forklarer med andre ord end mine egne, hvad kollegial støtte, defusing 1:1 og psykisk førstehjælp går ud på.”

At få udbredt principperne er vigtigt for at sikre, at der er et godt arbejdsmiljø, som Mathildes kolleger på Kompasset også er opmærksomme på.

Læs mere om aktivitets- og samværstilbuddet Kompasset 

Når borgerkontakten udfordrer

Metoderne nævnt ovenfor er en del af arbejdsmiljøkampagnen ”Når borgerkontakten udfordrer”, der har fokus på at forebygge og håndtere, når borgerkontakten er særligt udfordret og belaster arbejdsmiljøet.