TMF og Monopolet: Arbejdsfællesskabet blev styrket til Lederdagen

Arbejdsfællesskabet var i fokus, da Arbejdsmiljø Københavns konsulenter faciliterede ”Lederdagen” i Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF), der også bød på en omgang TMF og monopolet

Over 80 ledere fra TMF var i april samlet til Lederdagen – et lederseminar som Arbejdsmiljø København stod for at facilitere. Her var det overordnede tema for dagen ledelse af et stærkt arbejdsfællesskab, hvor lederne gennem en række øvelser og oplæg blev præsenteret for arbejdsfællesskabets betydning, og hvordan det kan styrkes. 

Direktør for TMF, Søren Wille, var positivt stemt over for seminaret. Han mener, at det som leder er vigtigt at have fokus på egen ledelse og arbejdsfællesskabet i ens organisation. Han skriver efterfølgende på sin LinkedIn-profil om seminaret:

I en stor forvaltning som TMF er det sin sag at hive over 80 ledere væk fra arbejdet en hel dag, men jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at det er det værd. For det er vigtigt at prioritere at tale om ledelse.
Søren Wille
Direktør i Teknik- og Miljøforvaltningen

Monopolet drøftede dilemmaer 

Lederne blev bedt om at tage stilling til, hvilke dilemmaer omkring styrkelse af arbejdsfællesskabet, de støder på i de forskellige afdelinger i TMF. Som man kender det fra ”Mads og Monopolet” (nu ”Sara og Monopolet”). 

Dét at dele de udfordringer, man som leder kan møde i det daglige, skaber grobund for nye mulige løsninger. Det mener Tina Højgaard Mikkelsen, der er organisationskonsulent i Arbejdsmiljø København. 

”Når ledere i fællesskab udveksler dilemmaer, kan det være med til at skabe dialoger på tværs og bidrage til, at man får blik for, hvor man kan styrke arbejdsfællesskabet i organisationen,” siger organisationskonsulenten, der også peger på vigtigheden af et stærkt arbejdsfællesskab. 

”Et stærkt arbejdsfællesskab skaber generelt bedre trivsel på arbejdspladserne, og kaster positive konsekvenser af sig. Når det sker, bruger vi arbejdsressourcerne på bedst mulig vis, og netop derfor er det vigtigt at styrke arbejdsfællesskabet,” siger Tina Højgaard Mikkelsen.