Vær på forkant! Tiden kalder på strategisk forebyggelse af stress

P.S. – Indsats for Psykisk Sundhed i København Kommune præsenterer nu et spritnyt katalog med redskaber til ledere under titlen ”Forebyg stress på arbejdspladsen”.

Vi lever i en tid, hvor store udfordringer lægges på ledernes skuldre: Der er hård konkurrence om kvalificerede medarbejdere såvel som ledere, et højt forandringstempo og generelt pres på vores velfærdssamfund – oppefra, udefra, indefra - det kan være svært at få enderne til at nå sammen.

Alt sammen noget, der medvirker til overbelastning, stress, sygefravær og opsigelser hos både ledere og medarbejdere.

Det kalder på, at man som leder løfter blikket fra hverdagens brandslukninger og arbejder strategisk og organisatorisk forebyggende med mistrivsel og stress. Derigennem kan man styrke opgaveløsning og trivsel, fastholdelse og rekruttering – og undgå negative, selvforstærkende processer.

18 konkrete redskaber til det strategisk forebyggende arbejde

I 6 år har vi i P.S. – Indsats for Psykisk Sundhed i Københavns Kommune - arbejdet målrettet på at understøtte ledere og arbejdspladser i at sætte ind på rette niveau i organisationen, med den rette tilgang – og ikke mindst i tide. Vi har orienteret os bredt i ledelses- og arbejdsmiljøverdenen og i nært samarbejde med arbejdspladserne løbende udviklet, evalueret og tilpasset nyttige redskaber, som nu er samlet i et katalog.

18 konkrete redskaber som kan gøre det nemmere for ledere – evt. i samarbejde med organisatoriske nøgleaktører – at:

  • Kigge på arbejdspladsen som helhed, identificere de vigtigste risikofaktorer ift. stress og handle målrettet på dem – også ifm. Forandringer. 
  • Fokusere på lederne/lederteamet med henblik på at forebygge stress hos lederne selv og styrke deres fælles kurs, psykologisk tryghed og rammer for at kunne lykkes med ledelsesopgaven.
  • Igangsætte vigtige drøftelser og sætte nyttige handlinger i gang i afdelingen/teamet. Kigge på kulturen, arbejdsgange, fælles prioriteringer.
  • Opfange og handle på tidlige tegn på stress hos den enkelte medarbejder og understøtte medarbejderens eget arbejde med at holde balancen og agere stressforebyggende.