Københavns Kommunes logo

Hjælp medarbejderen tilbage

Her finder du redskaber målrettet ledere som hjælp til at skabe gode, bæredygtige tilbagevendelsesforløb

Når en medarbejder er sygemeldt på grund af arbejdsrelateret stress, kalder det på en særlig indsats fra lederen.

Derfor finder du på denne side redskaber, der er målrettet dig som leder.

Formålet med redskaberne er at hjælpe til at skabe gode, bæredygtige tilbagevendelsesforløb. Redskaberne er udviklet med henblik på fastholdelse. De sigter på at understøtte den ledelsesmæssige støtte og omsorg, der kan hjælpe medarbejderen tilbage til jobbet – og trives der.

Hold kontakten

Vis alle

Få overblik - Ledernes fire hovedopgaver under sygemeldingen

Målgruppe: Ledere

Arbejdet med at hjælpe medarbejderen godt tilbage efter en stress-sygemelding kan inddeles i fire hovedopgaver.

Redskabet Få overblik giver dig et overblik over de fire hovedopgaver.

Kontaktbogen - Guide til den gode kontakt under sygemeldingen

Målgruppe: Ledere

Kontaktbogen vejleder dig som leder i, hvordan du kan gribe den første, telefoniske kontakt an med en sygemeldt medarbejder.

Få opstarten til at lykkes

Vis alle

Trin for trin tilbage – tilbagevendelsesplan efter stress

Målgruppe: Leder – i dialog med medarbejder

Tilbagevendelsesplanen kan bruges i situationer, hvor en medarbejder er sygemeldt på grund af stress, og der er brug for en midlertidig tilpasning af arbejdstid og -opgaver samt et fokus på støtte og sparring.

Planen kan også bruges som fastholdelsesplan, hvis en stressramt medarbejder har brug for en periode med skånehensyn (fx delvis sygemelding og/eller tilpassede opgaver) for at forebygge en fuld sygemelding.

Redskabet består af en tilbagevendelsesplan og en vejledning.

Samtalediamanten II - Hold den gode sygefraværssamtale

Målgruppe: Ledere

Samtalediamanten II hjælper dig med at strukturere sygefraværssamtalen med en stressramt medarbejder.

Redskabet kan bruges både som forberedelse før samtalen og undervejs til at holde samtalen på sporet. 

Følg op

Vis alle

Samtalediamanten III - Hold den gode opfølgningssamtale

Målgruppe: Ledere

Når medarbejderen er startet på arbejde igen, er det afgørende, at lederen sørger for at holde regelmæssige opfølgningssamtaler.

Samtalediamanten III hjælper dig som leder med at strukturere opfølgningssamtalerne, så I har en klar ramme og får lavet de nødvendige justeringer og aftaler.

Hold balancen

Vis alle

Hold balancen - Stressreducerende ledelse ved fravær i teamet

Målgruppe: Ledere

Dette redskab hjælper dig som leder med at holde balancen mellem hensynet til den sygemeldte medarbejder, og hvad der skal gøres, for at varetage opgaveløsningen og trivslen i resten af teamet.