Arbejd med kulturen på jeres arbejdsplads

Sådan kan I udvikle en sund og tryg arbejdspladskultur

Forebyggelse af sexisme og seksuelle krænkelser handler grundlæggende om at udvikle en sund og tryg arbejdspladskultur, og om at tage ansvar for at bidrage til gode samarbejdsrelationer og en respektfuld omgangstone. Ved at fremme åben dialog, kan I være med til at skabe en åben, tryg og tillidsfuld arbejdspladskultur.  

Sæt samtalen i gang med dialogkort

Dialogkort er en god metode til at sætte gang i en åben dialog på arbejdspladsen om uønsket seksuel opmærksomhed, chikane og sexisme. Dialogen kan give jer en forståelse af, hvor grænserne går og gør det nemmere at tale om og forebygge krænkende adfærd.  

På Arbejdstilsynets hjemmeside kan I downloade dialogkort samt en guide med gode råd til, hvordan I tager dialogkortene i brug på et møde. Gå til kampagnen Hvor går grænsen på Arbejdstilsynets hjemmeside herunder 

Skab et stærkt og psykologisk sikkert arbejdsfællesskab

Et stærkt arbejdsfællesskab er en vigtig forudsætning for, at vi kan trives og løse vores opgaver på arbejdspladsen. Stærke arbejdsfællesskaber udvikler psykologisk tryghed ved at gøre det naturligt at tale om bekymringer og problemer uden frygt for, at det nedgøres. Når medarbejdere tør ytre sig og tale åbent om det, der er svært, bliver det nemmere at forebygge krænkende adfærd som sexisme og seksuel chikane.  

En god metode til at styrke forebyggelsen er at tale om balancerne i jeres arbejdsfællesskab: Hvor står I stærkt, og hvor oplever I eventuelle uhensigtsmæssigheder? I finder metoden på side 10 i Arbejdsmiljø Københavns Metodekatalog om stærke arbejdsfællesskaber, som I kan hente herunder.

Brug for andre veje at gå?

Der er mange veje til at udvikle en tryg og sund arbejdspladskultur, og forskellige arbejdspladser kan have behov for forskellige tilgange. Hvis I har brug for andre redskaber, end dem I finder her på siden, kan I kontakte Arbejdsmiljø København og få hjælp til at komme videre.

I kan kontakte Enhed for anonym håndtering af seksuel chikane og sexisme eller bede om konsulentydelser via timebanken.