Forebyg og håndtér stress hos lederne

Redskaber til dig som leder og til lederteamet

Redskaberne på lederniveau kan du bruge til at sætte fokus på dig selv. Dine præferencer og blinde vinkler. Din ledelse af dig selv.

Der er også et redskab til at styrke psykologisk tryghed og hjælpsomheden i lederteamet.

Alt sammen med henblik på at forebygge overbelastning og stress hos dig som leder.

Interview med Mette Kjærgaard Svendsen

Ledere kan have svært ved at række ud, når de bliver stressede. Det kan have store konsekvenser for lederen selv og for medarbejderne.

Se det korte interview fra Branche Fællesskab Arbejdsmiljø (BFA)'s facebookside med Mette Kjærgaard Svendsen, Arbejds- og organisationskonsulent, Arbejdsmiljø København.

L-redskaberne fra kataloget

1. Kig i nye retninger, leder

- hjælper dig til at få øje på, hvor du har dine præferencer og blinde vinkler. Dermed kan du blive klar på, hvilken retning du med fordel kan fokusere din indsats på fremadrettet med henblik på at forebygge overbelastning og stress i både personalegruppen og hos dig selv.

Hent redskabet herunder

2. Sæt spot på dig selv, leder

- hjælper dig til at undersøge, hvor du har dit største uudnyttede potentiale i forhold til at forebygge stress hos dig selv.

Hent redskabet herunder

3. Den gode hjælp i lederteamet

- hjælper jer til at tage en vigtig og nyttig dialog med henblik på at:

  • Øge det gensidige kendskab til hinanden
  • Gøre det lettere som kollega at give den hjælp, der er behov for
  • Styrke den psykologiske tryghed i teamet.

Hent redskabet herunder

 

Hent flere redskaber

Hent kataloget Forebyg stress på arbejdspladsen