Forebyg og håndtér stress i gruppen

Her finder du redskaber til teamet, afdelingen eller andre formelle grupperinger i arbejdsfællesskabet.

Redskaberne på gruppeniveauet kan bruges på fællesmøder i teamet eller i afdelingen til at have vigtige og nyttige drøftelser med hinanden og sætte nødvendige handlinger i gang.

Redskaberne hjælper jer til sammen at opfange og reagere på tidlige tegn på stress, kigge på arbejdsgange og fælles prioriteringer og arbejde aktivt med at udvikle kulturen i gruppen.

G-redskaberne fra kataloget

1. Trivselstrappen

- kan bruges til at:

  • Gøre status på - og reflektere over trivslen og balancen i teamet
  • Drøfte i fællesskab, hvad der skal til for, at teamet kan bevæge sig ud af risiko- og farezonen (hvis det er der, teamet er) og ind i trivselszonen.

Hent redskabet herunder

2. Klare arbejdsgange i teamet

- kan bruges til at:

  • Få arbejdet til at flyde bedre
  • Skabe bedre opgaveløsning
  • Bidrage med mere overskud i teamet – og forebygge overbelastning og stress.

Hent redskabet herunder

3. Prioriteringsstjernen

- kan bruges til at skabe fælles kurs og klarhed. Det kan I gøre ved at aftale en plan B for at løse kerneopgaven på dage med stort arbejdspres. Dette styrker både opgaveløsning og forebygger overbelastning og stress.

Hent redskabet herunder

4. Trivselsmakkerordningen

kan bruges til at skabe en ramme for, at I sammen med jeres kolleger:

  • Får talt om trivsel og balance i arbejdet
  • Udforsker ideer til, hvad der kan gøres ved mistrivsel og ubalance
  • Får handlet klogt i tide.

Hent redskabet herunder

5. Kulturtrekanten

- kan hjælpe jer til sammen at:

  • Undersøge, hvordan kulturen er hos jer
  • Drøfte og aftale, hvordan I kan skabe en mere stressforebyggende kultur.

Hent redskabet herunder

Hent andre redskaber

Hent kataloget Forebyg stress på arbejdspladsen