SIKKER som ny

Arbejdsulykker blandt unge og nyansatte udgør op mod halvdelen af samtlige ulykker i Københavns Kommune

I alle kommunens forvaltninger er der brug for en ekstra indsats for at sikre, at unge og nyansatte introduceres til et sikkert og sundt arbejdsmiljø uden risiko for ulykker. 
Tal viser, at alene i de første seks måneder på jobbet, er sandsynligheden for at blive udsat for en ulykke lige så stor som i hele resten af arbejdslivet.

Derfor har Københavns Kommune iværksat en ekstra indsats for at nedbringe antallet af arbejdsulykker blandt unge og nyansatte.

Her kan I finde pjecen SIKKER som ny og hjælpe til med at skabe synlighed for kampagnen, ved at hænge plakaten op på jeres arbejdsplads. Find det herunder.

Digital tjekliste til nye medarbejdere / nye opgaver

I introduktionen af nye medarbejdere eller når I skal introducere nye arbejdsopgaver, er det vigtigt at orientere medarbejderen om de særlige risikofaktorer, der er på jeres arbejdsplads eller i de nye arbejdsopgaver, og hvordan I bedst håndterer dem. På den måde bliver der allerede fra start sat fokus på at forebygge ulykker. 

En tjekliste kan her være en god metode til at sikre, at alle de relevante emner bliver behandlet. På vores digitale tjekliste, som du finder herunder, kan du finde nogle forskellige eksempler på tjeklister. Ikke alle punkter vil være relevante på jeres arbejdsplads, og I vil sikkert have brug for at tilføje flere – men brug dem som inspiration. Du kan hente tjeklisterne ned som Word og selv tilføje.

Find den digitale tjekliste her

SIKKER som ny

Video Url

SIKKER kollega

Video Url