Københavns Kommunes logo

Kampagne - SIKKER som ny

Arbejdsulykker blandt unge og nyansatte udgør op mod halvdelen af samtlige ulykker i Københavns Kommune

I alle kommunens forvaltninger er der brug for en ekstra indsats for at sikre, at unge og nyansatte introduceres til et sikkert og sundt arbejdsmiljø uden risiko for ulykker. 
Tal viser, at alene i de første seks måneder på jobbet, er sandsynligheden for at blive udsat for en ulykke lige så stor som i hele resten af arbejdslivet.

Derfor har Københavns Kommune iværksat en ekstra indsats for at nedbringe antallet af arbejdsulykker blandt unge og nyansatte.

Her kan I finde pjecen SIKKER som ny og hjælpe til med at skabe synlighed for kampagnen, ved at hænge plakaten op på jeres arbejdsplads. Find det herunder.

SIKKER som ny

Video Url

SIKKER kollega

Video Url