Særlige afklaringsforløb

Afklaringsforløb ved komplekse problematikker, hvor arbejdsevnen er påvirket i kortere eller længere tid

Læs mere om særlige afklaringsforløb

Vis alle

Er du medarbejder?

Er du i tvivl om, hvorvidt du kan blive ved med at passe dit arbejde, for eksempel fordi du oplever nogle tilbagevendende (fysiske og/eller mentale) udfordringer, så kan et forløb i Tidlig Indsats måske være noget for dig.

Vi vil sammen med dig og din leder undersøge, hvordan udfordringerne opleves og kommer til udtryk i arbejdet, og vi vil have fokus på, om der kan være mulighed for justering i arbejdstilrettelæggelsen, herunder evt. brug af hjælpemidler eller anden form for hjælp.

Vi kan også være behjælpelige med at understøtte det forberedende arbejde, når der er brug for inddragelse af forskellige aktører inden for beskæftigelsessystemet og sundhedsvæsenet.

Sådan foregår det

Det er din nærmeste leder, der tilmelder dig Tidlig Indsats – selvfølgelig efter aftale med dig.

Når din leder har sendt tilmeldingen af sted, bliver du kontaktet telefonisk med henblik på at aftale en tid snarest muligt.

Du kan normalt forvente at blive kontaktet inden for ti dage. Vi forsøger dog også at prioritere særligt hastende henvendelser, så vidt det er muligt

I forbindelse med opstarten vil din leder også blive kontaktet af den psykolog, som vil varetage forløbet. Det sker for at inddrage arbejdspladsen i at finde løsninger på problemstillingen. Psykologen deler ikke dine personlige oplysninger med din arbejdsgiver.

Sådan arbejder vi i Tidlig Indsats

Tidlig Indsats inddrager arbejdspladsen i løsningen af problemstillingen.

Fordi det som oftest er i et samarbejde med arbejdspladsen, at løsningen skal findes. Helt konkret betyder det, at konsulenten har kontakt med både medarbejder og leder i et medarbejderforløb i Tidlig Indsats.

Konsulenterne har tavshedspligt i forhold til de ting, der bringes op i samtalerne, og konsulenten laver altid aftaler med medarbejderen om, hvad der eventuelt kan være behov for at tage op med leder. Der er dog også mulighed for et anonymt forløb.

Er du leder?

Vi tilbyder sparring og rådgivning til ledere om muligheder i forhold til fastholdelse af medarbejdere med forbigående eller mere varige begrænsninger i arbejdsevnen. Vi vil kunne sparre om muligheder for rummelighed inden for nuværende ansættelse, og også kunne rådgive dig overordnet om de evt. støtte- og hjælpeordninger, som findes indenfor jobcentrene, og som derfor kan gøre det relevant at inddrage jobcentret i sagen for at få den fornødne hjælp

Er der behov for inddragelse af for eksempel jobcentret eller andre aktører inden for beskæftigelsessystemet, vil vi også kunne understøtte det forberedende arbejde med at få afklaret, hvem det kan være relevant at inddrage i den konkrete situation.

Sådan foregår det

Ring til Hotlinen i Tidlig Indsats på 3366 5766 / tast 1, eller tilmeld dig til ledersparring via denne formular her på hjemmesiden.