Arbejdstilsynet (AT) og autoriseret rådgivning

I Arbejdsmiljø København er vi autoriserede arbejdsmiljørådgivere

Vi hjælper både med at forberede kommunens arbejdspladser på besøg fra Arbejdstilsynet og med at rådgive, hvis en arbejdsplads har fået et påbud eller et aftaleforløb med Arbejdstilsynet.

Når vi rådgiver i forbindelse med et påbud eller et aftaleforløb med Arbejdstilsynet, handler det om at løse og forebygge de problemer, der er kommet aftale eller påbud om. 

Har arbejdspladsen fået et kompetencepåbud med krav om brug af autoriseret arbejdsmiljørådgiver kan vi også hjælpe.

Besøg af Arbejdstilsynet - tilsynsbesøg varsles ikke længere

Fra juli 2023 varsler Arbejdstilsynet ikke længere tilsynsbesøg. 

Enheder vil derfor fremadrettet ikke længere modtage et brev før Arbejdstilsynet kommer på tilsynsbesøg.

Arbejdstilsynet udtager som hidtil virksomheder til tilsyn ud fra en risikovurdering og på baggrund af konkrete anledninger, fx ulykker eller klager over arbejdsmiljøet. 

Derudover udtages en mindre andel virksomheder tilfældigt via stikprøver.  Dette sker på baggrund af Arbejdsmiljøaftalen 2023.

Rådgivning fra Arbejdsmiljø København

Vis alle

Er I klar til tilsyn fra Arbejdstilsynet?

Indtil juli 2024 vil der fortsat være enheder, der har fået varsling om besøg.

Står I overfor et besøg af Arbejdstilsynet kan Arbejdsmiljø København hjælpe jer med forberedelsen. Formålet er, at I bliver klædt på til tilsynsbesøget ved at kende til krav i lovgivningen.

Arbejdsmiljø København mødes med arbejdsmiljøgruppen, trioen eller ledelsen i to timer, hvor vi har fokus på det formelle arbejdsmiljø, f.eks. APV-arbejdet, organisering af arbejdsmiljøarbejdet og den årlige arbejdsmiljødrøftelse. 

Efter mødet vil I være bedre klædt på til tilsynsbesøget og have indblik i, hvilke områder I med fordel kan forbedre og hvilke initiativer I kan tage.

AT aftaler, påbud og autoriseret rådgivning

I Arbejdsmiljø København er vi autoriserede arbejdsmiljørådgivere. Dvs. at vi er godkendt af Arbejdstilsynet til at rådgive inden for alle arbejdsmiljøområder, herunder ergonomi, kemi, biologi, fysisk og psykosocialt område.

Har I fået et AT-aftaleforløb eller et påbud fra Arbejdstilsynet, kan vi hjælpe jer; det gælder både kommunale og selvejende institutioner.

Arbejdsmiljø Københavns rådgivning omhandler

  • Løsning af det eller de arbejdsmiljøproblemer som I har fået et aftaleforløb eller påbud om
  • Forebyggelse af, at lignende arbejdsmiljøproblemer opstår i fremtiden
  • Hvordan jeres APV kan udarbejdes og bruges i arbejdsmiljøarbejdet

Har I fået et kompetencepåbud fra Arbejdstilsynet?

Et kompetencepåbud er et påbud til en virksomhed om, at den skal bruge de kompetencer, der skal til for at sikre, at virksomheden kan efterkomme påbud om at løse konkrete arbejdsmiljøproblemer og forebygge lignende arbejdsmiljøproblemer.

Der findes forskellige typer kompetencepåbud:

  • Kompetencepåbud om alvorlige og komplekse arbejdsmiljøproblemer
  • Kompetencepåbud om undersøgelse af substitution af stoffer og materialer
  • Kompetencepåbud om mange arbejdsmiljøproblemer
  • Kompetencepåbud om plan for sikkerhed og sundhed

Ved disse 4 typer kan Arbejdsmiljø København være intern autoriseret rådgiver.

Hvis I får et kompetencepåbud om undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, er der krav om, at det skal være en ekstern arbejdsmiljørådgiver, der foretager undersøgelsen. I kan finde listen over de rådgivere, der har autorisation på det psykosociale område på Arbejstilsynets hjemmeside. Arbejdsmiljø København kan dog stadig hjælpe jer med rådgivning om processen.

På selvejende institutioner i kommunen kan Arbejdsmiljø København være ekstern arbejdsmiljørådgiver indenfor alle områder.

Autoriseret rådgivning via timebanken

Arbejdsmiljø Københavns rådgivning rekvireres via timebanken jf. forvaltningens procedure

Brug for at vide mere?