Forebyggelsesblomsten

- metode til at nå hele vejen rundt om det forebyggende arbejde

Forebyggelsesblomsten kan hjælpe til at sætte rammerne om en systematisk gennemgang af alle aspekter af de problematikker, I oplever på arbejdspladsen – lige fra arbejdsstillinger og redskaber, til vaner og rutiner og organisering af arbejdet. Metoden kan give viden og nye ideer til, hvor problemerne ligger gemt, og derved hvad der kan og skal gøres ved dem.

Metoden kan bruges indenfor mange forskellige problemstillinger på arbejdspladsen - både ergonomiske og organisatoriske.

Da årsagerne til arbejdsmiljøproblematikker ofte er komplekse, er forebyggelsesblomsten lavet, så der kommer fokus på sammenhænge og helheder i arbejdet.

Forebyggelsesblomsten