Forflytning

Gode rutiner og de rette arbejdsredskaber mindsker belastningen

Når en medarbejder skal hjælpe en borger, der ikke selv kan flytte sig, kan en uhensigtsmæssig forflytning være årsag til smerter og, på længere sigt, nedslidning.  Forflytning handler om at udnytte borgerens egne ressourcer og naturlige bevægemønster, så medarbejderen skal bruge sig selv mindst muligt. Det handler om at glide, dreje, vende, trække og skubbe i stedet for at løfte. På den måde mindskes belastningerne på kroppen.

Arbejdsmiljø København står for uddannelse af forflytningsvejledere, som er forløb hvor en medarbejder klædes på til at håndtere og risikovurdere arbejdsmiljøarbejdet ved forflytning.

Arbejdsmiljø København står også for en række kurser, der giver inspiration, viden og praktisk kunnen indenfor forflytning.

Eksempler på Arbejdsmiljø Københavns rådgivning

Vis alle

Servicetjek af forflytning - let og nemt

Kunne forflytningerne gøres endnu nemmere? Går I for mange unødige skridt? Roder depotet? Vil I udvikle jeres faglighed, til gavn for borgere og medarbejdere? Så kontakt Arbejdsmiljø Københavns konsulenter.

Vi kommer ud til jer og analyserer arbejdsgangene. Vi følger borgere og medarbejdere, i samarbejde med jer i løbet af arbejdsdagen.

Vi kommer gerne ud til et indledende møde med MED-udvalget, arbejdsmiljøgruppen, arbejdsmiljø-koordinatorerne eller forflytningsvejlederne for at høre om, hvad I har brug for – og fortælle om, hvilke tilbud vi har.

Det fysiske arbejdsmiljø ved forflytning - trænger I til en vidensbooster?

Arbejdsmiljø København tilbyder undervisning og kompetenceudvikling til grupper af medarbejdere, som arbejder med forflytning. Formålet er at understøtte arbejdspladsens viden om arbejdsmiljø og tilføre ny viden, så belastninger ved forflytningsarbejdet kan mindskes. 

Undervisningen kan fx handle om:

 • Grundlæggende viden om forflytning
 • Arbejdsredskaber til påsætning og aftagning af kompressionsstrømper
 • Påklædning af borgerne
 • Arbejdsforhold omkring sårpleje
 • Forflytninger med lift
 • Forflytninger med glide- eller vendelagner
 • Fokus på arbejdsstillinger og viden om hvordan arbejdet påvirker din ryg, skulder eller nakke.
 • Bariatri (svært overvægtige)

Vi tager udgangspunkt i jeres hverdag, og de situationer I oplever på jeres arbejdsplads. Målet er at give jer konkrete redskaber og kompetencer, som kan nedsætte belastningerne i arbejdet og skabe rammen om et godt fysisk arbejdsmiljø.

Undervisningen tilrettelægges i samarbejde med jer som arbejdsplads og tilrettelægges efter jeres ønsker og behov. Varighed og tidspunkt kan derfor tilpasses jeres behov.

Arbejdsmiljø Københavns konsulenter holder oplægget og styrer processen, diskussioner og gruppearbejde. I skal selv sørge for, at deltagerne involveres og inviteres.

Risikovurdering mindsker belastningerne

- vejledning til forflytningsvejledere og arbejdsmiljørepræsentanter

Oplever I på jeres arbejdsplads, at der er medarbejdere, der har været ude for ulykker eller haft skader som følge af belastende arbejdssituationer i forflytningsarbejdet?  

Arbejdsmiljø København tilbyder vejledning i at lave en risikovurdering af belastningerne i forflytningsarbejdet. Formålet er at igangsætte en dialog om, hvilke belastninger I oplever, hvilke der skal prioriteres at gøres noget ved, og hvordan I gør det.  

Vi vil tage udgangspunkt i jeres konkrete forflytningssituationer samt prøve teorien i praksis, så I kan prøve redskaberne og indøve bedre rutiner. 

Vejledningen kan omhandle:

 • kortlægning og analyse af belastninger ved forflytning
 • prioritering af belastninger og hjælp til handleplan
 • brug af hjælpemidler, arbejdsredskaber samt ny teknologi.
 • hjælp til udarbejdelse af eller revision af retningslinjer for forflytning
 • tilrettelæggelse af undervisning til medarbejdere
 • uddannelse af forflytningsvejledere
 • organisering af arbejdet

Rådgivningen tilpasses jeres behov, og kan både være i form af en temadag hos Arbejdsmiljø København eller møder på jeres arbejdsplads. 

Rådgivningen henvender sig til forflytningsvejledere, fysio- og ergoterapeuter, psykomotoriske terapeuter, arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøledere samt øvrige medlemmer af MED-udvalget på jeres arbejdsplads.

Forflytning i borgeres hjem - støtte til at mindske belastninger

Oplever I, at det kan være svært at forflytte borgere i eget hjem? Måske har borgeres ressourcer ændret sig, måske er det svært pga. hjemmets indretning eller også passer arbejdsredskaberne ikke til opgaven.

Arbejdsmiljø København tilbyder rådgivning og vejledning i, hvordan I bedst muligt undgår at belaste kroppen i forflytningsarbejdet. Vores konsulenter tager med ud på opgaven, så der tages udgangspunkt i det konkrete problem, og det som medarbejderne oplever i hverdagen.

Der er mange grunde til, at forflytningsarbejdet i borgerens hjem kan være en udfordring. Arbejdsmiljø Københavns konsulenter overvejer derfor forskellige faktorer i rådgivningen. Eksempelvis: 

 • uhensigtsmæssige arbejdsstillinger 
 • passer borgerens ressourcer til arbejdsredskabet
 • pladsforhold og møblering
 • uenighed om ændringer i hjemmet

Formålet er at identificere de fysiske belastninger medarbejderen oplever, samt at give vejledning i, hvordan de bedst muligt kan undgås.

Efterfølgende anbefaler Arbejdsmiljø København en plan for tiltag, der kan nedsætte belastninger. 

Det bedste resultat opnås, hvis relevante personer deltager, fx forflytningsvejleder, arbejdsmiljørepræsentant eller leder, samt hvis der er afsat god tid vejledningen og opfølgning.  Alt efter behov kan Arbejdsmiljø Københavns konsulenter udarbejde en rapport til arbejdspladsen efterfølgende.

Motiverende ledelse i forflytning

- en vigtig del af forebyggelse af skader og nedslidning

Arbejdsmiljø København tilbyder rådgivning til arbejdspladsens ledere om, hvordan I på arbejdspladsen kan forebygge, at medarbejdere bliver skadede og nedslidte af at arbejde med forflytning.

Rådgivningen kan omhandle:

 • Motivationsteorier, jeres egen motivation, og hvordan I bruger den til at motivere jeres medarbejdere.
 • Viden om forflytning og de belastninger, som kan forekomme.
 • Redskaber til at identificere og analysere belastningerne på jeres arbejdsplads. 
 • Støtte til handling og implementering 

Formålet er at give ledere redskaber til skabe gode rammer for forflytningsarbejdet for at forebygge arbejdsulykker og andre sundhedsskadelige påvirkninger hos medarbejderne. 

Rådgivningen tilpasses jeres behov og kan både finde sted på jeres arbejdsplads eller hos Arbejdsmiljø København.

Analyser arbejdsulykkerne

– og få fokus på, hvad I kan gøre fremover for at undgå dem

Har I arbejdsulykker eller arbejdsskader som følge af forflytninger? Arbejdsmiljø København tilbyder at komme ud på jeres arbejdsplads og analysere jeres ulykker ved forflytninger. Målet er, at I får redskaber til, hvad der skal til for at nedsætte belastningerne og derved nedbringe antallet af ulykker. 

Alt efter jeres behov kan Arbejdsmiljø Københavns konsulenter bidrage til analysen og vurderingen af belastende arbejdsfunktioner og ulykker. Vi vil i fællesskab med jer tilrettelægge, om det drejer sig om et eller flere møder, eller om det drejer sig om undervisning til jeres medarbejdere af timers eller dages omfang.

Vi undersøger jeres arbejdsulykker, så vi i fællesskab kan identificere årsager til jeres belastningsskader. 

I kølvandet på undersøgelsen og vurderingen kan I vælge at igangsætte initiativer som: 

 • undervisning 
 • hjælp til udarbejdelse og revision af retningslinjer for forflytning
 • uddannelse af forflytningsvejledere
 • organisering af arbejdet
 • brug af hjælpemidler, arbejdsredskaber og ny teknologi

Rådgivningen henvender sig primært til forflytningsvejledere, fysio- og ergoterapeuter, psykomotoriske terapeuter, arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøledere samt øvrige medlemmer af MED-udvalget på jeres arbejdsplads.

Arbejdsulykker når borgeren falder

Ulykkesstatistikken viser, at en del faldulykker skyldes fald- og ledsagesituationer, hvor enten borgeren griber ud efter medarbejderne eller, at medarbejdere per refleks griber ud efter borgeren. Arbejdsmiljø København tilbyder rådgivning til forebyggelse af arbejdsulykker, der skyldes, at en borger falder.

Ud fra de faldulykker I har registreret på jeres arbejdsplads, vil Arbejdsmiljø Københavns konsulenter sætte en dialog i gang om dilemmaet: ”hvordan kan jeg som medarbejder sikre, at jeg ikke selv kommer galt af sted, når jeg skal følge eller forflytte den borger, der er usikker på benene - uden at føle at det er synd for hende, hvis hun falder”.

Rådgivningen kan omhandle:

 • viden om faldrisiko
 • vurdering af borgerens ressourcer
 • test af borgers ressourcer og vurdering af medarbejdernes forflytningskompetencer
 • redskaber som I kan bruge til at sætte fokus på forebyggelse af arbejdsulykker som følge af faldulykker.

Målgruppen for tilbuddet er forflytningsvejledere, fysio- og ergoterapeuter, psykomotoriske terapeuter, arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøledere samt øvrige medlemmer af MED-udvalget på jeres arbejdsplads.