Forflytningsteknik gør arbejdet lettere

- forflytning med mindre belastning

Når man hjælper en borger fra et sted til et andet eller med at ændre stilling, kalder man det for forflytning. Forflytningen kan foregå på forskellige måder, der er mere eller mindre belastende for medarbejderen.

Belastningen af ryggen kan nedsættes markant ved at benytte forflytningsteknik frem for løfteteknik.

Hvad er forflytningsteknik?

Forflytningsteknik bygger på nogle få, enkle principper, som giver dig mulighed for at tilpasse forflytningen til borgeren og situationen:

 • Brug borgerens egne ressourcer: Personforflytninger drejer sig i høj grad om at få personen, der skal forflyttes, til at hjælpe med.   
 • Det naturlige bevægemønster: For at kunne arbejde med forflytning er det en forudsætning at have kendskab til, hvordan mennesker bevæger sig naturligt. Grundtrækkene i "det naturlige bevægemønster" er ens hos alle mennesker, og det huskes af kroppen, selvom den enkeltes funktion er nedsat. 
 • Medarbejdernes hjælp til forflytningen skal understøtte borgerens egne bevægelser ved hjælp af skub og træk.  
 • Skub og træk i stedet for at løfte: Når du forflytter så trækker, skubber, ruller eller rokker du, så bevægelsen foregår i det vandrette plan. Samtidig bruges der glidestykker, der nedsætter gnidningsmodstanden mellem borgeren og underlaget. 
 • Ved at arbejde med disse principper planlægges hver enkelt forflytning ud fra en analyse af situationen. Medarbejderen finder mange løsningsforslag og låser sig ikke fast på kun en mulig løsning af problemet.

Ligeværdig kontakt til borgeren

Forflytning handler i høj grad om et samarbejde mellem medarbejderen og borgeren. Når borgeren opmuntres til at benytte eget bevægemønster bevirker det, at borgeren oplever forflytningen behagelig og respektfuld.

Uddan forflytningsvejledere

En forflytningsvejleder er en medarbejder, som har fået uddannelse i forflytningsteknik, i at analysere og vurdere en forflytningssituation og i vejledning og formidling.  En forflytningsvejleders vigtigste opgave er at vejlede sine kolleger i hverdagen. Det vil typisk være vejledning i helt konkrete situationer, hvor en kollega har brug for vejledning i forbindelse med en forflytning.

Udover at vejlede omkring forflytninger vil forflytningsvejlederen ofte være aktiv omkring udvikling af en forflytningspolitik og forflytningsplaner.

Forebyg

Forflytning er forebyggelse af arbejdsbelastninger. For at forebygge er det vigtigt at se på flere faktorer, som alle kan være med til at påvirke arbejdet med forflytningen:

 • Brug god arbejds- og forflytningsteknik kombineret med træning. 
 • Arbejd med en hensigtsmæssig organisering og planlægning af arbejdet. For eksempel ved at vurdere, om der skal være en eller to medarbejdere til at udføre en forflytning eller hvilken rækkefølge arbejdet skal foregå i. 
 • Iværksætte vejledning, instruktion og undervisning til medarbejderne i forflytningsteknik.
 • Gennemgå hvilke arbejdsredskaber og hjælpemidler der er brug for.
 • Vurder arbejdspladsen og indretningen for at skabe plads.
 • Koble til kultur, vaner, politikker og traditioner til arbejdet.
 • Brug af arbejdstøj, fodtøj og værnemidler.  
 • Uddan forflytningsvejledere, således at der på arbejdspladsen er særlig kvalificeret personale, der kan vejlede i forbindelse med forflytninger.

På lang sigt handler det om, at arbejdspladsen lægger en fornuftig plan for forflytningsarbejdet.