Helbredsundersøgelse ved natarbejde

Arbejdsmiljø Københavns tilbyder ikke helbredsundersøgelse i øjeblikket

Om helbredsundersøgelse ved natarbejde

Har du natarbejde i mere end 300 timer årligt, skal du ifølge Arbejdstidsloven tilbydes en helbredsundersøgelse. Natarbejde er belastende for kroppen og flere studier sætter nattevagter i forbindelse med hjerte-/karsygdomme, diabetes, kræft og arbejdsulykker.

Medarbejdere, der har mere end 300 timers natarbejde årligt, skal derfor ifølge Arbejdstidsloven tilbydes en helbredsundersøgelse.

Arbejdspladsen skal give dette tilbud ved ansættelsen, og herefter normalt hvert 3. år. Men nogle steder er der aftalt kortere intervaller mellem undersøgelserne.

Arbejdsgiveren skal betale for undersøgelsen. Undersøgelsen er gratis for den enkelte medarbejder. Den enkelte med natarbejde vælger selv, om vedkommende vil tage imod tilbuddet om ’natundersøgelse’.

Eventuel godtgørelse for transport og timebetaling for at deltage i helbredsundersøgelsen følger lokale regler og aftaler.

Undersøgelserne finder sted hos Arbejdsmiljø København.

Indholdet i helbredsundersøgelsen

Helbredsundersøgelsen består af en  lægesamtale med udgangspunkt i  et spørgeskema samt kontrol af blodtryk, puls, lungefunktion, blodsukker, kolesterol, højde og vægt.

Der skal afsættes en time til undersøgelsen, som varer ca. 45 minutter og udføres under lægelig supervision af en læge med erfaring inden for arbejdsmedicin.

Den enkelte får både skriftlig og mundtlig besked om resultaterne af undersøgelsen. Resultaterne sendes til medarbejderes e-Boks.

Samtalen er fortrolig og omfattet af tavshedspligt. De indsamlede oplysninger arkiveres i e-Doc med en sikkerhedsfacet, der gør, at kun Arbejdsmiljø København har adgang. Oplysningerne udleveres ikke til andre, med mindre medarbejderen har givet tilladelse hertil.