Konflikthåndtering

Forebyg og håndtér interne konflikter på arbejdspladsen

Moderne arbejdspladser er præget af kompleksitet, konstante forandringer og uforudsigelighed.

Opgaver, aftaler og relationer ændrer sig hurtigt. Det giver særlige udfordringer med at koordinere forventninger til og forståelser af, hvordan opgaverne bedst løses, og hvordan der bedst samarbejdes.

Konflikter mellem ansatte kan få frit spil og komme til at trække energi væk fra opgaveløsningen, derfor er det vigtigt at reagere så hurtigt som muligt, når konflikter opstår eller er ved at opstå.

Rådgivning fra Arbejdsmiljø København

Arbejdsmiljø Københavns konsulenter hjælper med at håndtere konfliktfyldte situationer eller samarbejdsrelationer gennem rådgivning og processer for ledelsen, for hele arbejdspladsen eller mellem enkelte personer. Måske ved I, at der venter nogle udfordringer foran jer, som kan give spændinger i personalegruppen. Eller måske oplever I allerede, at det ulmer, at bølgerne kan gå højt, og at trivslen er truet. I begge tilfælde kan Arbejdsmiljø København rådgive jer – både i forhold til hvordan I undgår konflikter og i forhold til, hvordan I kan håndtere konflikterne, hvis de skulle opstå.

Hjælpen skræddersys altid til den enkelte arbejdsplads, så den passer til den situation og de behov, der eksisterer det enkelte sted og hos de involverede personer. 

Eksempler på Arbejdsmiljø Københavns rådgivning

Vis alle

Konfliktmægling

Hvis et samarbejde er gået i hårdknude, og I oplever, at det er umuligt eller vanskeligt for de involverede parter at tale sammen og lytte til hinanden, kan der være brug for hjælp fra en 3. part, som kan fungere som mægler. Formålet med konfliktmægling er at hjælpe parterne med at undersøge mulighederne for det fremtidige samarbejde under styrede rammer.

Arbejdsmiljø Københavns konsulenter kan gennem konfliktmægling hjælpe parterne til:

 • At lytte til hinandens historier, håb og eventuelle krænkede følelser. 
 • At få en mere nuanceret forståelse af hinanden og samarbejdet. 
 • At undersøge de fremadrettede muligheder og få talt om, hvad der skal være anderledes i fremtiden for at sikre et godt samarbejde og god trivsel.

Mægling kan finde sted mellem to personer eller mellem grupperinger af medarbejdere. Det er en forudsætning, at de involverede parter ønsker og hver især siger ja til mægling. Ofte vil næste skridt være, at mægler mødes med parterne hver for sig.

Ledersparring ved konfliktfyldt samarbejde

Det stiller særlige krav til ledelsen, når samarbejdet i personalegruppen er svært og konfliktfyldt. Det kan være svært at få overblik over det bedste sted at starte, og hvad de vigtigste skridt på vejen i processen kunne være. Som leder kan man opleve sig ”fedtet ind” i problematikken. Samtidig er det vigtigt at begynde at handle og håndtere det konfliktfyldte samarbejde så tidligt som muligt.

Arbejdsmiljø København yder sparring og rådgivning til ledere og ledergrupper i denne proces og kan fx hjælpe med at udrede problematikken og afklare handlemuligheder. Sparringen kan også give ledere mulighed for at styrke deres kompetence til at gå ind i konflikter i tide, samt være til stede i og lede konfliktfyldte samtaler.

Sparringens omfang afhænger af den enkelte situation og vil typisk finde sted hos Arbejdsmiljø København.

Sparring til ledelse og MED/arbejdsmiljøudvalget

Ledelsen spiller en helt afgørende rolle i forhold til forebyggelse og håndtering af krænkende adfærd, mobning og seksuel chikane. Det samme gør MED/arbejdsmiljøudvalget, da det er her, det strategiske arbejdsmiljøarbejde drøftes.

Arbejdspladsens kultur kan fremme eller modvirke, at der opstår krænkende adfærd. Lederne er de primære kulturbærere og kulturforandringsagenter, men der er behov for, at de bakkes op af de tillidsvalgte medarbejdere. Dette kan på nogle arbejdspladser kræve et opgør med rollen som ”sladrehank” og et øget fokus på rollen som repræsentant for medarbejderne og deres trivsel og som bindeled mellem ledelse og medarbejdere.

Arbejdsmiljø København tilbyder rådgivning til ledelsen og/eller MED/arbejdsmiljøudvalget og vil altid tage udgangspunkt i jeres aktuelle behov og muligheder.

Få sparring om fx:

 • Hjælp til at tydeliggøre omfanget af krænkende adfærd, herunder mobning eller seksuel chikane
 • Identificering af organisatoriske udfordringer, der fremmer krænkende adfærd
 • Afklaring af roller og opgaver
 • Udvikling af nye tiltag, der forebygger krænkende adfærd

Omfanget af sparringen vil afhænge af jeres situation, og kan både foregå på jeres arbejdsplads eller hos Arbejdsmiljø København.

Proceskonsultation - støtte til håndtering af samarbejdsproblematikker

Ønsker I at gøre noget ved en samarbejdsproblematik, men har brug for hjælp til at afdække problemet, hvem der skal involveres, og hvordan det kan håndteres? Så kan I få støtte fra Arbejdsmiljø København i form af proceskonsultation. En sådan type rådgivning fungerer ved, at arbejdspladsen i en aftalt periode får tilknyttet en konsulent som ressourceperson, der følger, hjælper og gennemfører aktiviteter i samspil med arbejdspladsen.

Et procesforløb kan fx bestå af:

 • Fællesmøder
 • Oplæg
 • ’Hjemmeopgaver’
 • Støtte til forankring af nye måder at gøre tingene på
 • Samtaler – individuelt eller gruppevis
 • Observation og feedback på samarbejdsprocesser
 • Kulturanalyse

Proceskonsultationens indhold og omfang varierer dog alt efter den givne problemstilling og arbejdspladsens behov. Selve processen lægges ikke fuldstændig fast fra start, da de forskellige tiltag løbende udvikles på baggrund af de behov, der viser sig undervejs.

Processen foregår ved, at en konsulent fra Arbejdsmiljø København sammen med en arbejdsgruppe (fx ledelsen eller trioen) mødes og tilrettelægger et forløb med en bestemt målsætning for øje. Forløbet vil normalt foregå på arbejdspladsen, men nogle interventioner kan med fordel finde sted hos Arbejdsmiljø København, fx individuelle samtaler.