Organisatorisk robusthed

Arbejdsmiljø København har, i forbindelse med et særligt fokus på organisatorisk robusthed, lavet et værktøj, som I kan bruge til at kvalificere jeres dialog og indsats omkring arbejdspladsens robusthed

Det hedder Sæt spot på organisationens robusthed og er baseret på Arbejdsmiljø Københavns organisatoriske robusthedsmodel, som guider jer frem til en handleplan.

Fire organisatoriske elementer

Arbejdsmiljø Københavns organisatoriske robusthedsmodel indeholder disse fire organisatoriske elementer:

 • Klar kerneopgave
  Kerneopgaven er organisationens eksistensberettigelse. Det centrale fokus er værdien for borgeren og samfundet. Den består af flere delopgaver med plads til alle fagligheder.

 • Stærkt arbejdsfællesskab
  Et stærkt arbejdsfællesskab er en gruppe mennesker, der er afhængige af hinanden for at lykkes med deres fælles kerneopgave.

 • Bærende strukturer
  De bærende strukturer er de strukturer, procedurer og rammer der er med til at understøtte arbejdsfællesskabet i løsningen af kerneopgaven.

 • Kompetent ledelse
  Kompetent ledelse kan navigere og bevare handlekraft i kompleksitet og paradokser. Tilpasser sin ledelsesstil fleksibelt efter organisationens og medarbejdernes behov.

Billede
Robusthedsmodellen

Et særligt fokus på stærke arbejdsfællesskaber