Gruppeforløb – et givende fællesskab omkring stress 

Stress kan føles ensomt. Men der findes fællesskaber, hvor det at dele sin oplevelse med andre i samme situation kan få en til at føle sig mindre alene. Læs om gruppeforløb i Tidlig Indsats
Billede
Gruppeforløb – et givende fællesskab omkring stress 

Det kan føles grænseoverskridende at skulle sætte sig ind i et rum og dele sine tanker i en periode i sit liv, hvor man er sårbar. Men erfaringerne viser, at den form for gruppedynamik, der opstår - og oplevelsen af ikke at være alene med sine følelser, har en stærk effekt. Og så kan dét at dele sin historie med andre også være med til at gøre situationen mindre skamfuld.  

Hvad er gruppeforløb i Tidlig Indsats  

  • Grupperne opstartes løbende og indeholder 5 moduler a 2 timers varighed over en periode på 10 uger  
  • Hvert modul varierer mellem oplæg, øvelser og fælles refleksion  
  • Der arbejdes med udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer, udfordringer og oplevelser i, hvad stressbelastningen bl.a. betyder for varetagelsen af deres arbejde 
  • Der inddrages nyttig og relevant viden om stress  
  • Gruppeforløbene giver mulighed for at drage nytte af de andre deltageres viden og erfaringer  
  • Der er fokus på både individuel håndtering og på at finde løsninger, der involverer ens leder  
  • Grupperne ledes af erfarne psykologer med viden om stresshåndtering  
Stress kan for mange være knyttet til oplevelsen af at stå alene eller trække sig fra andre. I grupper ser vi tit, at deltagerne kan genkende sig selv i nogle af de andres erfaringer, og dermed både kan spejle sig i og støtte hinanden. På den måde kan de føle sig mindre utilstrækkelige og alene i deres oplevelse. Den form for fællesskab, som kan opstå, kan derfor i sig selv være ret stærk for deltagerne og give dem et frirum til at reflektere over deres egne reaktioner og håndteringen af dem.  
Io Ungfelt
Psykolog i Tidlig Indsats