Københavns Kommunes logo

Forebyg stress organisatorisk

Her finder du redskaber målrettet ledere, MED-udvalg og Trio-grupper til at arbejde med stressforebyggelse ud fra et organisatorisk perspektiv

Når man skal forebygge stress på arbejdspladsen, er det vigtigt altid at have et både-og fokus.

Det vil sige både et fokus på den enkelte medarbejder og på organisationen som helhed.

Formålet med redskaberne er at forebygge stress og styrke trivslen. Det er også at styrke en veldrevet, professionel organisation med fokus på gode rammer for opgaveløsningen.

De to ting hænger nemlig sammen.

Kort interview med BFA

Ledere kan have svært ved at række ud, når de bliver stressede. Det kan have store konsekvenser for lederen selv og for medarbejderne.

Se det korte interview fra Branche Fællesskab Arbejdsmiljø (BFA)'s facebookside med Mette Kjærgaard Svendsen, Arbejds- og organisationskonsulent, Arbejdsmiljø København.

Praktisér stressforebyggende ledelse

Vis alle

Stressforebyggende ledelse i flere retninger - Leder

Målgruppe: Ledere

Hvis man som leder skal lykkes med at forebygge psykisk overbelastning og stress i organisationen, skal stressforebyggelse være tænkt ind som en integreret del af hele ens ledelsesopgave.

Dette redskab hjælper dig som leder til at reflektere hele vejen rundt i din ledelse med henblik på at sikre, at stressforebyggelse er tænkt tilstrækkeligt ind der, hvor det er relevant.

Stressforebyggende ledelse i flere retninger - Lederteamet

Målgruppe: Lederteamet

Lederteamet er et særligt vigtigt knudepunkt, når det handler om at forebygge stress hos lederne selv og i organisationen.

Dette redskab hjælper lederteamet til sammen at reflektere hele vejen rundt med henblik på at forebygge psykisk overbelastning og stress i organisationen og hos lederne selv.

Ledelsestrekanten - tydelig og nærværende ledelse er den bedste forebyggelse

Målgruppe: Ledere

Ledelsestrekanten hjælper dig til som leder løbende at kommunikere klart, følge tilstrækkeligt op og give nyttig feedback til medarbejderne – både som individer og som gruppe. 

Alt sammen med det formål at styrke opgaveløsningen og forebygge stress.

Afdæk organisatoriske kilder til stress

Vis alle

Hvor trykker skoen hos os? Dialogkort om stress i et organisatorisk perspektiv

Målgruppe: Ledere, MED-udvalg, Trio-grupper og afdelinger/teams

Formålet med at bruge dialogkortene er at:

  • Få overblik over, hvilke organisatoriske forhold der giver næring til stress i jeres organisationen.
  • Igangsætte en nyttig, organisatorisk indsats, som forebygger stress i jeres organisationen.

Bestil et sæt dialogkort inkl. vejledning ved at sende en e mail til amk@kk.dk  eller download dem herunder

Aktivér relevante aktører

Vis alle

Lytteposter - Hvordan kan vi lægge øret til organisationen?

Målgruppe: Leder, tillids- og arbejdsmiljørepræsentant

Dette redskab hjælper leder, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant til i fællesskab at sikre, at I har de rette lytteposter på jeres arbejdsplads.

Det handler om:

  • Hvor I kan få viden om trivslen
  • Hvem der lytter efter hvad

Skab det gode Trio-samarbejde - Struktur, roller og dagsorden

Målgruppe: Trio-gruppen

Dette redskab hjælper jer til:

  • At etablere en struktur for jeres samarbejde
  • At afklare jeres roller i samarbejdet

I får også input til, hvordan I kan sætte trivsel på dagsordenen på jeres Trio-møder.

Skab en stressforebyggende kultur

Vis alle

Kulturtrekanten - Hvordan håndterer I typisk stort og langvarigt arbejdspres hos jer?

Målgruppe: Ledere, MED-udvalg, Trio-grupper og afdelinger/teams

Kulturen i en organisation, afdeling eller et team kan have stor betydning for udviklingen af stress.
Måden man taler om og handler på arbejdspres og overbelastning kan nemlig både forebygge eller omvendt fremme stress.

Kulturtrekanten er et redskab, som hjælper jer til sammen at:

Undersøge hvordan kulturen er hos jer

Drøfte og aftale hvordan I kan skabe en mere stressforebyggende kultur