Forebyg stress i organisationen

Redskaberne på organisationsniveauet kan bruges til, at du, sammen  med organisatoriske nøgleaktører, kan forholde dig til arbejdspladsen som helhed.

Nøgleaktørerne kan være AMG, MED/Trio, lederteamet eller HR. Redskaberne giver overblik over aktuelle forhold og de vigtigste risikofaktorer i organisationen. De hjælper jer til at finde frem til, hvordan der kan handles klogt i tide - også i forbindelse med forandringer.

Når man skal forebygge stress på arbejdspladsen, er det vigtigt altid at have et både-og fokus.

Det vil sige både et fokus på den enkelte medarbejder og på organisationen som helhed.

Formålet med redskaberne er at forebygge stress og styrke trivslen. Det er også at styrke en veldrevet, professionel organisation med fokus på gode rammer for opgaveløsningen.

De to ting hænger nemlig sammen.

O-redskaberne fra kataloget

1. Tidslinjen

- kan hjælpe med at skabe forudsigelighed og overblik
- kan give mulighed for at organisere og strukturere på forkant, så I forebygger overbelastning og stress.

Hent redskabet herunder

2. Forebyg stress hele vejen rundt

-  hjælper jer til som lederteam at  reflektere sammen og drøfte præcis, hvor I skal sætte ind i jeres  organisation for at forebygge psykisk overbelastning og stress hos jeres medarbejdere og jer selv.

Hent redskabet herunder

3. Hvor trykker skoen hos os?

 - dialogkort, som kan bruges til at få overblik over hvilke organisatoriske forhold, der er kilder til stress på jeres arbejdsplads - og igangsætte en nyttig organisatorisk indsats, som forebygger stress.

Hent redskabet herunder

4. ”Vilde problemer” - Fælles fokus på fælles udfordringer

- hjælper jer til at kortlægge de fælles  belastningsfaktorer, I står i som lederteam – og sammen tage livtag med dem, så I forebygger stress hos jer selv og i organisationen.  

Hent redskabet herunder

5. Forandringsfemkanten

- hjælper jer til at identificere jeres risikofaktorer i forbindelse med forandringsprocesser, at handle på dem i tide og dermed forebygge negative konsekvenser heraf. Det er med andre ord et risikovurderingsværktøj.

Hent redskabet herunder 

Hent kataloget Forebyg stress på arbejdspladsen