Konceptet "Styrket Borgerkontakt"

Få bedre trivsel for både medarbejdere og borgere med konceptet Styrket Borgerkontakt

Styrket Borgerkontakt er et evidensbaseret og løsningsorienteret koncept, med metoder som kan hjælpe til at holde dialogen med borgerne professionel og konstruktiv. Metoderne gør det muligt at møde borgerne, hvor de er. Også når borgerne er utilfredse over noget, kritiske eller fremsætter en direkte klage.

Med enkle greb og teknikker kan ansatte forebygge og nedtrappe konflikter, begrænse antallet af klagesager, og samtidig øge borgernes tilfredshed. 

Desuden øges trivslen blandt medarbejderne, ressourceforbruget optimeres ofte, og der udvikles en videns- og erfaringsdelende kultur på arbejdspladsen.

Som en sidegevinst smitter den gode kommunikationskultur også af på det interne samarbejde og psykiske arbejdsmiljø.

Styrket Borgerkontakt

Vis alle

Udbytte af et kursusforløb i Styrket Borgerkontakt hos Arbejdsmiljø København

Med Styrket Borgerkontakt tager vi udgangspunkt i, at dialogen med borgeren skal være kendetegnet ved en professionel og imødekommende tilgang – uanset hvilken medarbejder borgeren møder. Kursusforløbet styrker desuden den enkelte medarbejders kompetencer til at håndtere konfliktfyldte samtaler og bidrager til et øget tværfagligt og fælles udgangspunkt for dialogen med borgerne.

Derudover har Styrket Borgerkontakt en række andre markante fordele for arbejdspladsen og medarbejderne:

  • Færre konflikter i kommunikationen med borgeren
  • Øget borgertilfredshed i mødet med kommunen
  • Færre klager og dermed flere ressourcer til kerneopgaven
  • Højere kvalitet og kortere sagsbehandlingstid
  • Udvikling af en videns- og erfaringsdelende kultur.
  • Positiv effekt på det kollegiale arbejdsfællesskab og psykiske arbejdsmiljø

Få et kursusforløb skræddersyet til jeres arbejdsplads og kerneopgave

Styrket Borgerkontakt er helhedsorienteret og praksisrettet i sin tilgang. Det betyder, at vi i Arbejdsmiljø København altid tager udgangspunkt i den virkelighed, som I står i til dagligt. Kursusforløbet tilpasses i hvert enkelt tilfælde til specifikke faglige forhold, forvaltningsmæssige målsætninger og den lokale arbejdspladskultur. Et forløb om Styrket Borgerkontakt planlægges i et tæt samarbejde mellem AMK og arbejdspladsen, så løsningen af kerneopgaven understøttes bedst muligt.

Metoden er relevant for alle ansatte med borgerkontakt, uanset om de kommunikerer med borgeren på f.eks. social- eller sundhedsområdet, teknik- og miljøområdet, i skole og dagtilbud, borgerservice eller i jobcentret – og uanset om kommunikationen foregår mundtligt eller på skrift.

Se de forskellige kursusforløb i kursuskataloget herunder.

Hvad siger kursisterne

"Efter undervisning i Styrket Borgerkontakt har vi erfaret, at det har givet os en fantastisk læring i at styre den svære samtale. Dialogen med borgerne/de pårørende er blevet vendt til en mere konstruktiv og positiv samtale. Vores oplevelser af undervisningen gav os nogle gode nye redskaber at arbejde videre med. Vi anbefaler varmt kurset til alle andre."

Afdelingsledere Kirsten Wahl og Lisbeth Larsen, Peder Lykke Centret

"Med metoden har kommunikationen med forældrene ændret sig. Det er blevet en rolig og smidig kommunikation. Metoden er et holdepunkt, så vi som lærere ikke bliver væltet omkuld. Det er en af de bedste metoder, vi har arbejdet med. Det har frigivet tid til kerneopgaven, fordi konflikterne ikke eskalerer i samme grad som før."

Lærere Pia Helene Olsen og Malene Find, samt Souschef René Ørum, Gasværkvejens Skole  

Styrket Borgerkontakt i Københavns Kommune

Implementeringen af metoden Styrket Borgerkontakt har været i gang på tværs af København Kommunes forvaltninger og arbejdspladser siden 2012. Brugen af Styrket Borgerkontakt-metoden har udviklet sig fra klagesagshåndtering til brug i direkte borgerkontakt og på telefonen - med god konfliktnedtrappende effekt. I samarbejde mellem Arbejdsmiljø København og Styrket Borgerkontakt A/S er metoden desuden videreudviklet til at omfatte redskaber til skriftlige kommunikation, vejledning til ledere, når klagesager bliver særligt vanskelige, samt særligt arbejdspladsmålrettede værktøjer til borgerservice, skoler m.fl.   

Arbejdsmiljø København er København Kommunens interne underviser i Styrket Borgerkontakt.

Kursuskatalog og introduktion til konceptet Styrket Borgerkontakt