Borgerkontakt

Konfliktfyldt og udfordrende borgerkontakt går både ud over borgeren selv og medarbejderen

Borgerkontakt kan være konfliktfyldt. Det er krævende både for borgeren, der kan føle sig misforstået eller forkert behandlet, men også for den medarbejder, der kan opleve vanskeligheder med at udføre sit job eller ligefrem frygte at gøre det.  

Kontakten kan også udfordre, og den ansatte kan blive udsat for vold, trusler, chikane og andre former for krænkende adfærd fra borger. Det tolererer vi ikke i Københavns Kommune, hvor det skal være trygt at gå på arbejde. 

Arbejdsmiljø København arbejder fagligt, målrettet og systematisk med at forebygge både konflikter i borgerkontakten og krænkende adfærd fra borger – i og udenfor arbejdstiden.