Københavns Kommunes logo

Følg op på undersøgelsen af sexistisk kultur og adfærd

Undersøgelsen af sexistisk kultur og krænkende adfærd på kommunens arbejdspladser er afsluttet. Find hjælp og redskaber til at følge op her
Billede
Sådan følger I op på undersøgelsen af sexistisk kultur og adfærd

Resultaterne af Københavns kommunes undersøgelse om sexistisk kultur og krænkende adfærd ligger klar, og på kommunens arbejdspladser skal resultaterne nu vurderes og drøftes. 

På denne side finder I hjælp og redskaber til, hvordan I på jeres arbejdsplads kan følge op på resultaterne af undersøgelsen – samt til at arbejde fremadrettet med at forebygge og håndtere sexisme og krænkende adfærd.

Læs mere om selve undersøgelsen på Økonomiforvaltningens intranet her: Undersøgelse af sexistisk kultur og adfærd

Som arbejdsplads kan I selv være med til at håndtere og forebygge sexisme og krænkende adfærd 

Som leder har man pligt til at sikre sine ansatte mod krænkende adfærd, herunder sexisme og seksuel chikane. Det betyder, at den enkelte arbejdsplads skal:

  • Arbejde målrettet og systematisk på at forebygge krænkende adfærd
  • Sikre tydelige retningslinjer for hvordan, krænkende adfærd håndteres 
  • Tage hånd om det, hvis der opstår rygter eller hændelser med krænkende adfærd

D​et er en fælles indsats, som I som arbejdsplads løbende bør følge op på og evaluere. 

Herunder finder I fire metoder til, hvordan I kan arbejde forebyggende og håndtere konkrete episoder med krænkende adfærd. I kan selv benytte metoderne, eller I kan få hjælp og vejledning fra Arbejdsmiljø København.

De 4 metoder

Vis alle

1. Fra undersøgelsesresultater til handling

En tretrins-guide til opfølgning på undersøgelser, der peger i retning af sexistisk kultur og adfærd i det interne samarbejde 

Find metoden her

2. Håndtering af konkret viden om sexisme eller seksuel chikane på arbejdspladsen

Gode råd og opmærksomheder for den ledelsesmæssige håndtering af konkrete sager om sexisme eller seksuel krænkende adfærd på arbejdspladsen.

Find metoden her

3. Udvikling af lokale retningslinjer for forebyggelse og håndtering af krænkende adfærd i det interne samarbejde

Sådan kan I tydeliggøre jeres værdier og normer for adfærd samt proceduren for håndtering af krænkende adfærd. 

Find metoden her

4. Arbejd med kulturen på jeres arbejdsplads

Sådan kan I udvikle en sund og tryg arbejdspladskultur 

Find metoden her

Webinar om opfølgning på undersøgelsen (for ledere, MED-udvalg, Trioer og arbejdsmiljøgrupper)

Video Url