Før trivselsundersøgelsen

Her finder I information om, hvordan I forbereder jer til trivselsundersøgelsen

Inden trivselsundersøgelsen kommer, kan I bidrage til en god proces ved at:

  • Afklare hvem der skal stå for den praktiske organisering af trivsels-undersøgelsen på jeres arbejdsplads
  • Afklare jeres lokale formål, ambition og proces omkring trivselsundersøgelsen
  • Afklare hvilke indsatsområder og handlinger, der blev udpeget og iværksat på baggrund af sidste trivselsundersøgelse med henblik på at følge op på disse, når I har resultaterne fra jeres nye trivselsundersøgelse
  • Kommunikere om processen og de praktiske forhold omkring undersøgelsen

Webinar - Vær parat

Arbejdsmiljø København afholder et webinar om forberedelsen til trivselsundersøgelsen

Film om den gode forberedelse

Video Url

Læs mere og find materialer

Find kontaktpersoner, spørgeramme og faktaark til ledere mm.